Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

28 t/m 31 mei worden tijdelijke cameramasten geplaatst bij de Zaanbrug

Gepubliceerd:
Zaanbrug dronefoto
Ondertussen zijn er al heel wat weken verstreken waarin u als bewoner en gebruiker over de Zaanbrug kon. Op de achtergrond zijn de opdrachtgever en de aannemerscombinatie bezig met het afronden van de overdracht, waarbij na de eerste testperiode enkele aanpassingen worden uitgevoerd.

Uit ervaringen van de afgelopen tijd is gebleken dat de huidige positie van de camera's niet ideaal is. Daarom worden er in de week van 28 t/m 31 mei vier tijdelijke masten geplaatst, waar de camera’s naartoe worden verplaatst.

Werkzaamheden 

In totaal zijn we vier werkdagen bezig met het plaatsen van de masten, het demonteren en monteren van de camera’s op de masten, het aanbrengen van de spankabels, het aansluiten van de elektra en het afstellen van de camera’s. U kunt dus van 28 mei t/m 31 mei overlast ondervinden op de Zaanbrug door de werkzaamheden. 

We werken met verkeersafzettingen, waarbij twee verkeersregelaars aanwezig zijn om het verkeer om en om langs de werkvakken te leiden. Ook het fietsverkeer wordt op sommige momenten gestremd en omgeleid via de voetpaden of over de andere zijde van de Zaanbrug. Tijdens de spitstijden zijn er geen stremmingen en/of verkeersafzettingen.