Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Klimaat en energie

Bespaar geld met een energiecoach

Energie is het afgelopen jaar flink duurder geworden. Dit zorgt voor een hogere energierekening bij veel huishoudens. Vanaf september 2023 zetten de gemeente Wormerland en welzijnsorganisatie WelzijnWonenPlus energiecoaches in om te helpen met geld besparen.

Duurzaamheidsprogramma Wormerland

We staan met de energietransitie voor één van de grootste uitdagingen, namelijk om de klimaatdoelstellingen die we in 2015 hebben afgesproken in Parijs te halen voor 2050. In Nederland is in 2019 ons eigen Klimaatakkoord ondertekend, om deze doelen voor Nederland in kaart te brengen.

Energietoeslag voor lage inkomens

Denkt u dat u recht heeft op de energietoeslag 2023 en wilt u een aanvraag doen? Dat kan vanaf januari 2024 op deze websitepagina via een digitaal aanvraagformulier. Zodra dit mogelijk is, communiceren wij dit via onze website, nieuwsbrief en Facebookpagina.

Inspiratie en succesverhalen duurzaamheid

De energietransitie is een behoorlijke uitdaging en soms vraag u zich af waar u moet beginnen en hoe u dat aan moet pakken. Dan is het fijn om inspiratie te halen uit succesverhalen van anderen, of gewoon wat tips en tricks mee te krijgen en meldingen over bestaande regelingen en acties.

Lees hier de inspirerende succesverhalen van ondernemers en inwoners van Wormerland en Oostzaan die hun duurzame plannen hebben gerealiseerd en lees praktische tips om uw woning te verduurzamen en wat u zelf kunt doen om uw tuin aan te passen aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Ook in Wormerland wordt het steeds natter en warmer. De gevolgen van klimaatverandering zijn letterlijk voelbaar.

Oplaadpunten elektrisch vervoer

Het aantal elektrische auto’s is het afgelopen jaar flink toegenomen en de verwachting is dat het aantal verder zal stijgen. Daarom zijn er meer laadpunten nodig.

De Regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid

In het hele land werken gemeenten, waterschappen, provincies, inwoners, partners en belanghebbenden al samen aan de een regionale energiestrategie (RES), waarin staat waar en hoeveel wind- en zonne-energie op land opgewekt kan worden, welke infrastructuur daarvoor nodig is en met welke warmtebronnen wijken en gebouwen verwarmd kunnen worden.

Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte, ook wel Warmtevisie Wormerland is vastgesteld. In Wormerland willen we in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn.