Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Duurzaamheidsprogramma Wormerland

De energietransitie
We staan met de energietransitie voor één van de grootste uitdagingen, namelijk om de klimaatdoelstellingen die we in 2015 hebben afgesproken in Parijs te halen voor 2050. In Nederland is in 2019 ons eigen klimaatakkoord ondertekend, om deze doelen voor Nederland in kaart te brengen. De doelstelling uit het Nationaal Klimaatakkoord is dat de dertig energieregio’s van Nederland in 2030 samen 35 TeraWattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit opwekken om zo de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te halveren.

In Wormerland werken we aan de duurzaamheidsvisie door samen te werken in de Regionale Energie Strategie (RES), we hebben de Transitievisie Warmte vastgesteld en we bereiden ons voor op de gevolgen van het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). 

Website Wormerland - Regionale Energie Strategie (RES)

Website Wormerland - Transitievisie Warmte

Website Wormerland - Klimaatadaptatie

Website Wormerland - Inspiratie en succesverhalen duurzaamheid