Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Koninklijke Onderscheidingen voor de heren Piet Middelhoven en Roel Woudt

Gepubliceerd:

Tijdens een voor hen speciaal georganiseerd feestelijk afscheidssymposium in het Zaans Museum werden de heren Piet Middelhoven en Roel Woudt geƫerd met een Koninklijke onderscheiding.

Burgemeester Jan Hamming had de eer om de versierselen op te spelden bij de heer Middelhoven. Daarna was het de beurt aan burgemeester Michel om dit te doen bij inwoner Roel Woudt. Gedurende zijn betrokkenheid bij de Stichting Zaans Museum van 2007 tot 2023, vervulde de heer Woudt verschillende rollen, waaronder penningmeester en later algemeen lid van de Raad van Toezicht. Zijn inspanningen om subsidies te verwerven voor diverse projecten hebben geleid tot de toevoeging van een schilderij van Claude Monet aan de collectie.

Als initiatiefnemer voor de bouw van de replica van de Beschuitstoren in Wormer, heeft de heer Woudt een belangrijk stukje cultuurhistorie teruggebracht naar de gemeenschap. Ook is hij zeer betrokken bij Uitgeverij Noord-Holland en de Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed en levert daarmee een grote bijdrage aan het behoud van de Zaanse geschiedenis.

Een welverdiende erkenning voor de jarenlange toewijding van zowel de heer Middelhoven als de heer Woudt aan de Zaanse cultuur- en erfgoedsector.

Ze zijn beide benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Woudt, de heer Woudt en burgemeester Michel

Foto 1 v.l.n.r.: Cora Woudt, Roel Woudt, burgemeester Judith Michel