Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Verkiezingen Europees Parlement voor Niet-Nederlandse inwoners

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Als u in Nederland woont, geen Nederlander bent, maar wel de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), dan mag u in Nederland stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

Wilt u in Nederland stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en heeft u zich nog niet geregistreerd? Vul dan het formulier Y 32 in en stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar de gemeente met daarbij een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 moet het formulier uiterlijk op 23 april 2024 door de gemeente zijn ontvangen.

Als u ervoor kiest in Nederland te stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement:

  • Moet u zich registreren bij uw gemeente met een Y 32 formulier
  • Moet u op de dag van de kandidaatstelling officieel in Nederland wonen
  • Mag u niet uitgesloten zijn van kiesrecht, niet in Nederland en niet in de lidstaat waar u onderdaan van bent.