Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Versterking brug A7 over het Noordhollandsch Kanaal

Gepubliceerd:
In april 2024 begint Rijkswaterstaat met werkzaamheden aan de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. De steunpunten van de brug zijn niet sterk genoeg voor zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden geldt in de eerste fase een extra gewichtsbeperking van 25 ton. Na de versterking van de brug kan al het (transport)verkeer weer vlot en veilig over de brug.

De werkzaamheden starten met een aantal nachtafsluitingen van de A7. Dit doen we om de tijdelijke wegindeling op te kunnen bouwen. Na de opbouw gaan de werkzaamheden echt beginnen. De werkzaamheden zijn 1 september 2024 gereed. 

Informatiebijeenkomst voor ondernemers 

Rijkswaterstaat organiseert samen met de Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA) op dinsdag 27 februari een informatiebijeenkomst voor ondernemers uit de regio Purmerend, Beemster, Waterland en Edam-Volendam. De bijeenkomst vindt plaats in Sportcafé de Beuk, Van IJsendijkstraat 365 in Purmerend en start om 20:00 uur met een plenaire toelichting. Daarna is er volop ruimte voor een gesprek. 

Informatiebijeenkomst voor ondernemers in de transportsector 

Op zaterdag 2 maart van 9:30 – 12:30 uur is er een informatiebijeenkomst voor ondernemers in de transportsector over de werkzaamheden, planning en verkeersmaatregelen.

De informatiebijeenkomst vindt plaats bij Rijser Transport, Amperestraat 80, 1446 TT Purmerend en start met een plenaire presentatie van Rijkswaterstaat. Daarna is er ruimte om met elkaar verdiepende gesprekken te voeren. Wat betekenen de werkzaamheden voor uw bedrijf? Hoe kan de transportsector zich hierop voorbereiden? En op welke manier kan Rijkswaterstaat u hierin ondersteunen?

Aanmelden kan via de website: www.rijkswaterstaat.nl/bijeenkomst-a7-transport

Inloopbijeenkomst voor inwoners 

Op woensdag 28 februari organiseert Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst voor inwoners van Wijdewormer in Restaurant 1456, Wijdewormerplein 3 in Wijdewormer.

U kunt tussen 17:00 en 19:30 uur bij ons binnenlopen. Tijdens deze inloopbijeenkomsten vertellen we u meer over de fasering van de werkzaamheden, planning, bouwhinder en verkeersmaatregelen die we nemen om het gebied zo bereikbaar mogelijk te houden. Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen of om uw zorgen te delen. 

Wat gaat u van de werkzaamheden merken? 

De machines en werkzaamheden brengen hinder met zich mee. Hierbij kunt u denken aan draaiende kraanmotoren en de freesmachine om het asfalt te verwijderen, het geluid van een boor- en slijp- en hakwerkzaamheden zal zeker waarneembaar zijn. Wij doen ons best om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Helaas is niet alle hinder te vermijden. Hiervoor vragen wij uw begrip. 

Naast de werkzaamheden aan de brug zelf moet u rekening houden met extra drukte op de wegen op en rond de brug. We adviseren daarom om tussen april en september zoveel als mogelijk thuis te werken, met het openbaar vervoer of de fiets te gaan of, als u toch de auto neemt, samen te reizen. 

Voor bedrijven rondom de brug geldt: bereid u voor. Plan uw ritten bijvoorbeeld zo veel mogelijk buiten de spits. Informeer klanten en leveranciers op tijd over de werkzaamheden en hinder. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op: www.rijkswaterstaat.nl/a7-versterking-brug. U kunt zich via deze website aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u automatisch op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van het project. 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, stuur dan een mail naar bruga7purmerend@rws.nl,  bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) of neem contact op via social media (X/Facebook/Instagram @Rijkswaterstaat).

 

* Inwoners en ondernemers van Wijdewormer, Purmerend, Beemster, Zuidoost Beemster, Waterland en Edam-Volendam hebben een informatiebrief ontvangen.

Bijlage - Bewonersbrief versterking brug A7 - 19 februari 2024.pdf (182.24 kB)

Bijlage - Uitnodiging ondernemers Informatiebijeenkomst brug A7 27feb24.pdf (145.18 kB)

Bijlage - Uitnodiging transportsector Informatiebijeenkomst brug A7 2mrt24.pdf (145.98 kB)

Toegangswegen Wijdewormer gesloten tijdens spits

Om overlast van sluipverkeer en verkeersonveilige situaties te voorkomen, worden de toegangswegen naar de Wijdewormer afgesloten tijdens de ochtend- en avondspits (Geslotenverklaringen). Dit is een afsluiting voor zowel motoren als (vracht)auto’s. Alleen inwoners en bedrijven van de Wijdewormer en Jisp ontvangen een ontheffing van deze geslotenverklaringen.