Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Ook in Wormerland wordt het steeds natter en warmer. De gevolgen van klimaatverandering zijn letterlijk voelbaar. Klimaatadaptatie betekent dat wij ons met z’n allen beter voorbereiden op zomerse hitte en enorme hoosbuien.

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de gevolgen daarvan. Zo kunnen we met zijn allen de schade die samen kan gaan met klimaatverandering verminderen en gebruik maken van de kansen die de klimaatverandering biedt.

De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Het resultaat: wateroverlast bij regen, hittestress, stijging van het water (natte voeten), droogte en bodemdaling.

De verwachting is dat we in de (nabije) toekomst steeds vaker te maken krijgen met extremer weer. Langere periodes van hitte en droogte of hevige stortbuien zijn hier twee voorbeelden van. Het is belangrijk dat we deze grote hoeveelheden neerslag op kunnen vangen en dat onze leefomgeving in de zomer niet te heet wordt. Om de negatieve effecten van deze weersextremen te beperken kan groen een waardevolle rol spelen.

Gemeente Wormerland houdt tijdens onderhoud straatwerk rekening met extremer klimaat

Grastegels

Grastegels

Om de grote hoeveelheid neerslag in korte tijd beter op te kunnen vangen, gaat de gemeente open verharding (grastegels) toepassen bij het vervangen van de oude bestrating. Deze grastegels liggen inmiddels al op het parkeerterrein bij het zwembad in Wormer en op het Ketelhuisterrein. Deze grastegels zorgen ervoor dat het water direct kan infiltreren in de bodem. Dit voorkomt overbelasting van het rioolstelsel, wat de kans verkleint dat er rioolwater geloosd moet worden op het oppervlaktewater.

Een ander positief effect van grastegels is dat er minder warmte wordt vastgehouden. Asfalt en beton worden erg heet in de zon en houden deze warmte lang vast. Gras heeft deze eigenschap niet en zorgt door verdamping juist voor verkoeling.

Wadi’s

Wadi's

In het verlengde van grastegels kijkt de gemeente naar de mogelijkheden voor wadi’s. Dit zijn lager gelegen delen van groenstroken of grasvelden. Hierin wordt het water opgevangen en kan het langzaam in de bodem trekken.

Deze wadi’s kunnen aangevuld worden met stapstenen of een speeltuin, hierdoor krijgen ze naast een klimaatadaptieve functie ook een speelbestemming. Er kan ook gekozen worden om de wadi in te zetten met inheemse beplanting om de ecologische kwaliteit van de omgeving te bevorderen.

Kijk op onze pagina inspiratie en tips voor inwoners wat u zelf kunt doen om u voor te bereiden op het veranderende klimaat.