Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Organisatie

logo_over_gemeenten

 

OVER-gemeenten is sinds 2010 de ondersteunende ambtenarenorganisatie van de gemeenten Oostzaan en Wormerland. De organisatie wordt geleid door een directeur en drie afdelingshoofden (domeinen Samenleving, Leefomgeving en Bedrijfsvoering). 
Samen met de concerncontroller en directiesecretaris vormen zij het managementteam. Daarnaast hebben de onderliggende teams elk een teamleider. De afdelingen zijn:

 • Samenleving
  • Dienstverlening
  • WMO en Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)
  • Beleid
 • Leefomgeving
  • Ruimtelijke Ordening en Veiligheid
  • Beheer
  • Buitendienst
 • Bedrijfsvoering
  • HR en Juridische Zaken
  • FinanciĆ«n en Control
  • Informatievoorziening
  • Bestuursondersteuning (secretariaat en communicatie)

De organisatie heeft ongeveer 200 medewerkers. 

OVER-gemeenten staat voor een 'over'-gemeentelijke samenwerking. Door samenwerking bieden wij bundeling van kennis en kracht, zodat (kleine) gemeenten hun zelfstandigheid kunnen behouden. Informatie en vacatures vindt u op de website van OVER-gemeenten.