Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Wonen

Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

In de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. U kunt de gegevens inzien via de website van het Kadaster.

Basisregistratie ondergrond

Gebruikt u bodem- en ondergrondgegevens? In de Basisregistratie ondergrond (BRO) staan gegevens over en modellen van de ondergrond van Nederland. U kunt de gegevens inzien via de website Basisregistratie Ondergrond.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Heeft u een beperking en heeft u geen eigen parkeerplaats? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

Huisvesting starters, doorstromers en vergunninghouders

De gemeente heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzocht of en hoe extra woningen voor woningzoekenden zoals starters, doorstromers en vergunninghouders (statushouders) mogelijk kunnen worden gemaakt. In samenwerking met WormerWonen en enkele particulieren is een aantal panden en locaties geïnventariseerd, die mogelijk in aanmerking kunnen komen om ontwikkeld te worden.

Inschrijven voor een sociale huurwoning

Zoekt u een sociale huurwoning? Schrijf u dan in bij de organisatie die sociale huurwoningen verdeelt.

Kadastrale gegevens opvragen

Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.

Opnieuw inschrijven in Nederland

U schrijft zich opnieuw in als u vanuit het buitenland weer in Nederland komt wonen. Inschrijven doet u bij de gemeente.

Starterslening aanvragen

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U neemt hiervoor contact op met de gemeente.

Sociale huurwoning

Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen moet je ingeschreven staan bij Woningnet. Alle beschikbare sociale huurwoningen worden wekelijks door woningcorporaties aangeboden via de website van Woningnet.

Verkeerd huisnummer melden

De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer. Klopt uw huisnummer niet? Dan kunt u dat melden bij de gemeente.

WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

De WOZ-waarde van uw pand of stuk grond staat op de jaarlijkse WOZ-beschikking. U krijgt de WOZ-beschikking van de gemeente. Via de gemeente kunt u ook een taxatieverslag inzien.

Woonvisie

De woonvisie is het kaderstellende woondocument op gemeentelijk niveau. De woonvisie voorziet in een actueel woonbeleid, waarin de ambities en richtingen voor de toekomst op het gebied van wonen zijn vastgelegd en waarmee de gemeente anticipeert op de toekomstige (demografische) ontwikkelingen.

Woonwagen of woonwagenstandplaats huren

Wilt u een woonwagenstandplaats of woonwagen huren? Dan schrijft u zich in bij de gemeente of een wooninstelling. Wilt u een woonwagen plaatsen? Hiervoor vraagt u een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.