Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Inkopen en aanbesteden

De gemeente Wormerland is een organisatie die diensten verleent en diverse taken en verantwoordelijkheden heeft. We voeren een deel van deze taken zelf uit, maar voor veel zaken doen we regelmatig een beroep op externe bedrijven. Zij krijgen dan de opdracht om specifieke werkzaamheden, diensten of leveringen uit te voeren.

We vinden het als gemeente belangrijk dat op een doeltreffende, rechtmatige en eerlijke manier inkoop- en aanbestedingstrajecten worden uitgevoerd. Hiermee zorgen we ervoor dat gemeenschapsgelden op een verantwoorde en controleerbare manier worden besteed.

Gemeente Wormerland en OVER-gemeenten werken hierbij samen met Stichting RIJK; een samenwerkingsverband tussen gemeenten op het gebied van inkoop en aanbesteding.

We voeren actief beleid om mensen met een uitkering aan het werk te helpen, onder andere via Social Return. Bedrijven die opdrachten voor de gemeente uitvoeren leveren een tegenprestatie, waarbij de focus ligt op werkgelegenheid voor mensen die een uitkering ontvangen of leerlingen die op zoek zijn naar een leerwerk- of stageplaats.

Voor vragen of aanvullende informatie over inkoop en aanbesteden kunt u contact opnemen met Joyce Heeren.

Telefoonnummer: 06 - 506 157 37
E-mail: joyce.heeren@over-gemeenten.nl