Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Veiligheid

AED-apparaat gebruiken

Een AED is een apparaat dat helpt bij een hartstilstand. De gemeente heeft AED-apparaten op meerdere plaatsen hangen. Kijk op de site van de Hartstichting voor meer informatie over AED-apparaten.

Veilig thuis meldpunt

Veilig Thuis is het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Via het landelijke telefoonnummer 0800-2000 komt u in contact met het meldpunt bij u in de buurt.

Hoe kan ik in contact komen met de wijkagent?

U kunt een afspraak maken met de wijkagent via 0900 8844.