Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Afval

HVC haalt in Wormerland de verschillende soorten afval op. Dit afval wordt gescheiden ingezameld, dus wij verwachten van onze inwoners dat zij dit afval zoveel mogelijk gescheiden aanbieden. Er is huishoudelijk restafval, GFT (groente- fruit en tuinafval) en PBD (plastic, blik en drankenkartons), oud papier en karton, glas, textiel, vetten en klein elektronisch materiaal. Kijk voor overige afvalstromen onder het kopje grofvuilinzameling en milieustraat.

AFVAL SCHEIDEN
We vragen u als inwoner van Wormerland om uw afval zoveel mogelijk te scheiden. Vaak bestaat het afval uit diverse grondstoffen. Hoe beter we verschillende soorten afval apart houden, hoe meer waardevolle grondstoffen we kunnen recyclen. Dit hergebruik is niet alleen duurzaam en CO2 besparend, het scheelt in de kosten en dat is gunstig voor uw aanslag afvalstoffenheffing.

RECYCLETARIEF
Wormerland werkt sinds 2022 met een recycletarief. U betaalt voor het aangeboden huishoudelijk restafval, overige gescheiden afvalstromen kunt u gratis aanbieden. Het is dus zowel voor het milieu als voor de kosten die u betaalt aan afvalstoffenheffing van belang dat u uw afval zoveel mogelijk gescheiden aanbiedt.

MINI CONTAINERS (KLIKO'S)
Huizen (veelal laagbouw) met een afvalcontainer voor restafval, GFT en PBD kunnen hun bak op de juiste tijden op de ophaalplek neerzetten. Op de website en via de app van HVC ziet u wanneer welke bak wordt opgehaald.

ONDERGRONDSE CONTAINERS
Bewoners van hoogbouw kunnen hun afval kwijt in ondergrondse afvalcontainers. Er zijn ook ondergrondse bakken beschikbaar voor het gescheiden inleveren van textiel, glas en papier.

GROFVUIL
Grofvuil, snoeiafval en (grote) elektronische apparaten kunnen wekelijks op afspraak worden opgehaald. Voor grofvuil betaalt u € 20 per keer. Snoeiafval en elektronische apparaten worden gratis opgehaald.

BEDRIJFSAFVAL
U mag geen bedrijfsafval aanbieden, niet bij de huis-aan-huis inzamelrondes, de grofvuilrondes of het afvalbrengstation.

Afval scheiden

Huishoudelijk afval inzamelen

De gemeente zamelt huishoudelijk restafval in. De landelijke doelstelling is dat we de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk verminderen. Dit doen we door afval gescheiden in te zamelen, zodat waardevolle grondstoffen kunnen worden hergebruikt.

Groente- fruit-, tuinafval en etensresten (GFTe)

Groente-, fruit- en tuinafval hoort in de groene kliko of in de wijkcontainer voor GFT. Overigens horen ook etensresten hierbij en noemen we het ook wel GFTe.

Plastic, blik en drankkartons inleveren

Plastic verpakkingen, blikverpakkingen en drankkartons, kortweg PBD wordt gerecycled. Hou daarom PBD gescheiden van ander afval en gooi het in uw PBD minicontainer of in de PBD wijkcontainer.

Waar en hoe bied ik mijn grofvuil afval aan?

Grof huishoudelijk afval, snoeiafval en grote elektrische apparaten kunnen wekelijks op afspraak worden opgehaald. Voor grof huishoudelijk afval betaalt u € 20 per keer. Snoeiafval en elektrische apparaten worden gratis opgehaald.

Glas inleveren

Verpakkingsglas wordt gerecycled. Daarom houdt u glas (potten en flessen) gescheiden van ander afval en brengt u het naar de glasbak.

Verzamelcontainers bij u in de buurt

Hier vindt u de locaties van de verzamelcontainers voor verschillende afvalsoorten bij u in de buurt.

Asbest verwijderen

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via Omgevingsloket online.

Lachgascilinders

Lachgascilinders die in het restafval terecht komen, kunnen ontploffingen veroorzaken in vuilniswagens, afvalcontainers en verbrandingsovens.

Hulpmiddelen zwerfafval rapen

We wonen en leven allemaal graag in een schone omgeving. Zwerfafval hoort hier niet in thuis. We zijn erg blij met de vrijwilligers die helpen onze omgeving schoon te houden. Hiervoor zijn via de gemeente hulpmiddelen beschikbaar.

Overige informatie

HVC

HVC haalt uw afval op aan huis en beheert het afvalbrengstation. De inzameling van restafval en plastic is één keer per vier weken. GFTe wordt elke week opgehaald.

Afvalcontainer aanvragen

Vraag een nieuwe afvalcontainer aan als uw container kapot of kwijt is.

Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

Recycle-tarief

In het restafval van inwoners zitten nog altijd veel herbruikbare materialen. Denk bijvoorbeeld aan etensresten en plastic. Wanneer u uw afval goed scheidt en er weinig restafval overblijft, is dit beter voor het milieu en uw portemonnee.

Tegemoetkoming kosten afval bij chronisch medische aandoening

Heeft u meer restafval dan andere huishoudens doordat u medisch afval of 3 of meer kinderen in de luiers heeft, dan bieden we u hiervoor een financiële tegemoetkoming.