Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Afval

HVC haalt in Wormerland de verschillende soorten afval op. Er is restafval, GFT (groente- fruit en tuinafval) en PBD (plastic, blik en drankenkartons). Huizen met een afvalcontainer voor deze soorten afval kunnen hun bak op de juiste tijden op de ophaalplek neerzetten. Op de website en via de app van HVC kun je vinden wanneer welke bak wordt opgehaald. Bewoners van hoogbouw kunnen hun afval kwijt in ondergrondse afvalcontainers. Er zijn ook ondergrondse bakken beschikbaar voor het gescheiden inleveren van textiel, glas en papier.

Grofvuil, snoeiafval en elektronische apparatuur kunnen wekelijks op afspraak worden opgehaald. Voor grofvuil betaald u € 20 per keer. Snoeiafval en elektronische apparaten worden gratis opgehaald.

Wormerland werkt sinds 2022 met een recycletarief.

Afvalsoorten

We vragen u als bewoner van Wormerland om uw afval zoveel mogelijk te scheiden. Hoe beter we verschillende soorten afval apart houden, hoe meer waardevolle grondstoffen we kunnen recyclen.

Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

Afvalcontainer aanvragen

Vraag een nieuwe afvalcontainer aan als uw container kapot of kwijt is.

HVC

HVC haalt uw afval op aan huis en beheert het afvalbrengstation. De inzameling van restafval en plastic is één keer per vier weken.

Asbest verwijderen

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via Omgevingsloket online.

Zwerfafval

We wonen en leven allemaal graag in een schone omgeving. Zwerfafval hoort hierin dan ook niet thuis. We zijn erg blij met de vrijwilligers die helpen onze omgeving schoon te houden.