Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Belastingen en tarieven

Gemeentelijke belastingen

Hier vindt u informatie over gemeentelijke belastingen. Zoals betalingsregeling, kwijtschelding en rioolheffing.

Gemeentelijke belastingen

Voor informatie over: Onroerende-zaakbelastingen, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Hondenbelasting en Forensenbelasting verwijzen wij je door naar de belastingsite van Wormerland.

Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

Hondenbeleid

Hier vindt u alle informatie over hondenbelasting, honden uitlaten en uitrenzones.

Legesverordening en tarieven

Als inwoner maak je ebruik van producten van de gemeente. De kosten die je voor deze producten en diensten betaalt noemen wij leges.

Onroerendezaakbelasting betalen (bedrijfspand)

Als eigenaar van een bedrijfspand betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Maar ook als u een bedrijfspand huurt, betaalt u ozb. De gemeente stuurt u een aanslag onroerendezaakbelasting.

Onroerendezaakbelasting betalen (woning)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen.

Precariobelasting betalen

U betaalt precariobelasting als u gebruikmaakt van openbare gemeentegrond. Meld bij de gemeente dat u gebruikmaakt van de grond. U krijgt vanzelf een belastingaanslag toegestuurd.

Roerendezaakbelasting betalen

Bent u eigenaar van een roerende woon- of bedrijfsruimte? Dan betaalt u roerendezaakbelasting (rzb). De gemeente stuurt u hiervoor een aanslag.

Toeristenbelasting betalen (gasten)

Overnacht u in een hotel of op een camping? Dan betaalt u toeristenbelasting.