Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Belastingen en tarieven

Gemeentelijke belastingen

Hier vindt u informatie over gemeentelijke belastingen. Zoals betalingsregeling, kwijtschelding en rioolheffing.

Gemeentelijke belastingen

Voor informatie over: Onroerende-zaakbelastingen, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Hondenbelasting en Forensenbelasting verwijzen wij je door naar de belastingsite van Wormerland.

Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

Hondenbeleid

Hier vindt u alle informatie over hondenbelasting, honden uitlaten en uitrenzones.

Legesverordening en tarieven

Als inwoner maakt u gebruik van producten van de gemeente. De kosten die u voor deze producten en diensten betaalt noemen wij leges.

Onroerendezaakbelasting betalen (bedrijfspand)

Als eigenaar van een bedrijfspand betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Maar ook als u een bedrijfspand huurt, betaalt u ozb. De gemeente stuurt u een aanslag onroerendezaakbelasting.

Onroerendezaakbelasting betalen (woning)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen.

Precariobelasting betalen

U betaalt precariobelasting als u gebruikmaakt van openbare gemeentegrond. Meld bij de gemeente dat u gebruikmaakt van de grond. U krijgt vanzelf een belastingaanslag toegestuurd.

Roerendezaakbelasting betalen

Bent u eigenaar van een roerende woon- of bedrijfsruimte? Dan betaalt u roerendezaakbelasting (rzb). De gemeente stuurt u hiervoor een aanslag.

Toeristenbelasting betalen (gasten)

Overnacht u in een hotel of op een camping? Dan betaalt u toeristenbelasting.