Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Bouwen en verbouwing (ondernemers)

Beleidsregels

Beleidsregels geven aan hoe een bepaalde bevoegdheid door de gemeente Wormerland wordt uitgevoerd. Op het gebied van bouwen en wonen kent de gemeente Wormerland de volgende beleidsregels

Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Het plangebied betreft grofweg het gehele gebied buiten de bebouwde kommen van de gemeente Wormerland.

Bibob-onderzoek

Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Of doet u mee aan een aanbesteding? De gemeente kan de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. De gemeente doet dit met een Bibob-onderzoek.

Bouwplannen en bouwtekeningen inzien

Wilt u bouwplannen en bouwtekeningen van nieuwe of bestaande bouwwerken inzien? Neem contact op met de gemeente.

Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur namens de gemeente of u zich aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de werkzaamheden begint en stopt.

Informatie over aanbestedingen

Als de gemeente een grote opdracht heeft, moet zij deze Europees aanbesteden. Alle bedrijven uit heel Europa kunnen zich dan inschrijven. Neem voor meer informatie over een aanbesteding contact op met de gemeente.

Monument verbouwen of slopen

Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

Omgevingsvergunning

Wil je bouwen, verbouwen, bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, water lozen en dergelijke? Je hebt daar verschillende toestemmingen voor nodig, deze kun je in één keer aanvragen met de omgevingsvergunning.

Vergoeding aanvragen na bodemonderzoek

Heeft u schade op uw grond door een verplicht bodemonderzoek op verzoek van de gemeente? Hiervoor kunt u schadevergoeding aanvragen bij de rechter.

Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

Verplichting om bouwwerk te verbeteren

Heeft u een woning, woonwagen of ander bouwwerk dat niet aan de regels voldoet? Dan kan de gemeente u verplichten het te verbeteren. De gemeente neemt contact met u op.