Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Bouwen en verbouwing (inwoners)

Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Het plangebied betreft grofweg het gehele gebied buiten de bebouwde kommen van de gemeente Wormerland.

Duurzaamheidslening

Wilt u energiebesparende maatregelen (laten) uitvoeren aan uw eigen woning? En moet u daarvoor geld lenen? Dan kunt u daarvoor een lening krijgen: de duurzaamheidslening.

Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet uw gebouw in de omgeving passen. Vraag hiervoor een welstandsadvies aan bij de gemeente.

Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Omgevingsvisie Wormerland

De omgevingsvisie Wormerland is op 8 maart 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De visie gaat over de toekomst van onze gemeente.