Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt hierbij of het gemeentebestuur het afgesproken beleid goed en nuttig met het gekregen budget heeft uitgevoerd. Het doel van een onderzoek is om bij te dragen aan het verbeteren van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad. De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en is onafhankelijk van raad en college. 

De gemeenteraad kan de Rekenkamer vragen een onderzoek uit te voeren naar een bepaald onderwerp. Ook burgers kunnen een beroep doen op de Rekenkamer en vragen om naar een bepaald onderwerp onderzoek te doen. 

In een onderzoeksrapport van de Rekenkamer staan daarom aanbevelingen voor de raad. De definitieve onderzoeksrapporten zijn openbaar. Je vindt ze bij de Raadsinformatie bij Rekenkamer.

De Rekenkamer van de gemeente Wormerland bestaat uit drie externe leden. Zij worden ondersteund door een secretaris. Op de website 'Besluitvorming Wormerland' bij wie is wie zie je welke personen in de Rekenkamer zitting hebben.