Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Duurzaam Wormerland

We staan samen voor de opgave om duurzamer te wonen, werken en leven. Gemeente Wormerland wil samen met inwoners en bedrijven op zoek naar mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen.

Energie

Bespaar geld met een energiecoach

Vanaf januari 2024 kunnen alle Wormerlanders een energiecoach aanvragen. Deze coach komt bij u thuis langs. Na het huisbezoek krijgt u persoonlijke tips om thuis simpele dingen te veranderen.

Energietoeslag voor lage inkomens

Denkt u dat u recht heeft op de energietoeslag 2023 en wilt u een aanvraag doen? Vanaf januari 2024 kunt een digitaal aanvraagformulier invullen. Het Sociaal Team of het Financieel café kan u helpen als u moeite heeft met de online aanvraag.

Oplaadpunten elektrisch vervoer

Het aantal elektrische auto’s is het afgelopen jaar flink toegenomen en de verwachting is dat het aantal verder zal stijgen. Daarom zijn er meer laadpunten nodig.

De Regionale energiestrategie Noord-Holland

In het hele land werken gemeenten, waterschappen, provincies, inwoners, partners en belanghebbenden al samen aan de een regionale energiestrategie (RES), waarin staat waar en hoeveel wind- en zonne-energie op land opgewekt kan worden, welke infrastructuur daarvoor nodig is en met welke warmtebronnen wijken en gebouwen verwarmd kunnen worden.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Ook in Wormerland wordt het steeds natter en warmer. De gevolgen van klimaatverandering zijn letterlijk voelbaar.

Leningen & Subsidies

Duurzaamheidslening

Wilt u energiebesparende maatregelen (laten) uitvoeren aan uw eigen woning? En moet u daarvoor geld lenen? Dan kunt u daarvoor een lening krijgen: de duurzaamheidslening.

Stimuleringslening maatschappelijk vastgoed

Wilt u energiebesparende maatregelen (laten) uitvoeren aan uw maatschappelijk vastgoed in Wormerland? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de stimulerings- of duurzaamheidslening voor maatschappelijk vastgoed.

ISDE

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

Energiebespaarlening Nationaal Warmtefonds

Voor particuliere woningeigenaren een VvE's die koopwoning willen verduurzamen en/of aardgasvrij maken.

Energiebespaarhypotheek

Voor particuliere woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen en/of aardgasvrij maken.

Verzilverlening

Particuliere woningeigenaren kunnen overwaarde investeren in maatregelen om te verduurzamen.

Inspiratie en tips voor inwoners

Gemeente Wormerland helpt inwoners op weg met verduurzamen woning

Informatieve filmpjes en links naar websites van partners waarmee de gemeente samenwerkt.

Is mijn tuin klaar voor de toekomst?

Slim gebruik van groen en water helpt om uw tuin en huis te verkoelen en om overtollig regenwater na extreme buien af te voeren voordat het een te groot probleem wordt.

Samen Blauwgroen

Slimme en praktische tips voor in en rondom huis.

Nationaal Klimaatplatform

Verbindt praktijkervaringen van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen met beleid om de overgang naar een economie en samenleving zonder uitstoot van broeikasgassen te versnellen.

Duurzame tips en weetjes

Leuke en handige tips om te besparen op je portemonnee en het milieu.

De 11 transities van Jan Rotmans

‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’.

NK tegelwippen

Doe mee aan het NK tegelwippen!

Klimaatatlas HHNK

In kaart gebracht wat er speelt in het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier.

Van HOE naar ZO!

Naast veel ‘Hoe? ’is er gelukkig ook heel veel ‘Zo’. Veel buurtbewoners, energiecoöperaties, ondernemers en gemeenten geven al het goede voorbeeld. Want de energietransitie biedt kansen voor iedereen. Dus: Denk mee, doe mee en profiteer mee!

Zet ook de knop om

Hoe maak je duurzamere keuzes op het gebied van wonen, spullen, reizen en eten? Hier vind je praktische tips, hulp en informatie over wat het oplevert. Voor jou én het klimaat. Zo ontdek je waar jij het verschil kan maken.

Ondernemers

Inspirerende verhalen van ondernemers

De energietransitie is een behoorlijke uitdaging en soms vraagt u zich af waar u moet beginnen en hoe u dat aan moet pakken. Dan is het fijn om inspiratie te halen uit succesverhalen van andere ondernemers, of gewoon wat tips en tricks mee te krijgen en meldingen over bestaande regelingen en acties.

Aardgasvrij Wormerland

Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte, ook wel Warmtevisie Wormerland is vastgesteld. In Wormerland willen we in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn.

Nationaal Isolatie Programma

Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie

Wijkuitvoeringsplannen Plaszoom & Molenbuurt

Het wijkuitvoeringsplan (WUP) is een proefproject, waarbij een aantal wijken gekozen is om samen met de gemeente te onderzoeken hoe, hoe snel en in welke vorm we kunnen overgaan naar hernieuwbare, fossielvrije energievoorziening voor de woningen in de wijken Plaszoom en Molenbuurt.