Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Over Wormerland

Archief van de gemeente

Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve documenten van de gemeente. Voor het bekijken van documenten neemt u contact op met het gemeentearchief.

Bekendmakingen Grondverkoop

Op deze pagina vindt u alle actuele publicaties over voorgenomen grondverkoop van de gemeente Wormerland.

Contact & Openingstijden

De gemeente werkt alleen op afspraak. Probeer zoveel mogelijk online te regelen. Kan dat niet, bel dan met 075 – 651 2100.
Voor het ophalen van een reisdocument of rijbewijs, als deze al aangevraagd is, kan je zonder afspraak binnenlopen.

Contactcommissies

Een contactcommissie is een officieel (wijk)orgaan dat is aangesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Contactcommissie Oostknollendam

De contactcommissie Oostknollendam adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die spelen in de dorpskern Oostknollendam.

Contactcommissie Wijdewormer

De contactcommissie Wijdewormer adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die spelen in de dorpskern Neck en de Wijdewormer.

Gemeente Wormerland algemeen

Wormerland is een levendige, veerkrachtige gemeente en vormt de groene buffer tussen de stedelijke gebieden. Met een gevarieerde bevolkingsopbouw en een evenwichtige dynamiek van wonen, werken en recreëren biedt de gemeente een aantrekkelijke leefomgeving voor zowel jong als oud.

Gearchiveerde website

De website van de gemeente wordt dagelijks gearchiveerd volgens de archiefwet. Ben je op zoek naar informatie die voor 1 juli 2015 op de gemeentelijke website heeft gestaan?

Gemeentegids inzien

De gemeentegids helpt je om gemakkelijk de weg te vinden in je eigen gemeente. Zo kun je snel en doelgericht zoeken naar bijvoorbeeld (sport)verenigingen en (culturele) activiteiten. De gemeentegids van Wormerland is een uitgave van Akse Media.

Gemeentenieuws en bekendmakingen

Het gemeentenieuws van Wormerland wordt sinds 2020 niet meer huis-aan-huis bezorgd. De gemeente Wormerland publiceert haar officiële berichten digitaal op overheid.nl.

Informatieaanvraag Wet open overheid

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan om informatie vragen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

Spijkerboorder Gemeenschap

Spijkerboor is een gehucht in 'het hart van Noord Holland' dat valt onder de gemeente Wormerland. Het bestuur van de Spijkerboorder Gemeenschap bestaat uit zes personen.

Uw boodschap op ons digibord?

Wist je dat bij de ingang van Wormer, op de Noordweg, een digibord staat waar verenigingen en culturele instellingen in Wormerland gratis gebruik van mogen maken om wedstrijden, voorstellingen en evenementen aan te kondigen?

Vergaderstukken gemeenteraad inzien

Vergaderstukken van de gemeenteraad, zoals agenda’s en verslagen van vergaderingen, bekijkt u op het gemeentehuis of via internet.