Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Kunst en cultuur

Monumenten

Er zijn verschillende soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. De overheid let erop dat er goed voor deze gebouwen wordt gezorgd. Om gebouwen te beschermen die niet als provinciaal- of rijksmonument zijn aangewezen heeft de gemeenteraad een erfgoedverordening voor gemeentelijke monumenten vastgesteld.

Open Monumentendag

Elk jaar, in het tweede weekend van september, openen duizenden monumenten in heel Nederland gratis hun deuren voor het publiek. Ook in Wormerland bent u bij een aantal monumenten van harte welkom!

Open Monumentendag 2024 is op zaterdag 14 en zondag 15 september.