Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Digitale toegankelijkheid

Volgens de landelijke wet moeten gemeenten zich houden aan de Wet Digitale Toegankelijkheid (WDT). Deze wet zorgt ervoor dat overheidswebsites en apps begrijpelijk en bruikbaar zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Het is gebaseerd op internationale regels en stelt eisen aan de toegankelijkheid van websites en mobiele apps. Zo zorgen gemeenten ervoor dat alle burgers gelijke toegang hebben tot belangrijke online informatie en diensten.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen onze informatie en diensten gemakkelijk kan gebruiken, ongeacht eventuele beperkingen. Daarom zorgen we ervoor dat onze website voor iedereen toegankelijk is. 

De website van de gemeente Wormerland voldoet gedeeltelijk aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid en heeft status B.

website - toegankelijkheidsverklaring gemeente Wormerland

Label status B toegankelijkheidsverklaring 2024 website Wormerland

Aandachtspunten

Gemeente Wormerland werkt actief aan punten ter verbetering van de digitale toegankelijkheid. 

Een aandachtspunt is pdf's. De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Wormerland kan op dit moment niet garanderen dat de pdf's die op wormerland.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

CMS

De gemeente Wormerland maakt gebruik van het Content Management Systeem Drupal.

Meer informatie

Kijk hieronder voor meer informatie.

website - digitoegankelijk.nl