Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Nationaal Isolatie Programma

Nederland staat voor de uitdaging om de CO2-uitstoot te verminderen en de energietransitie te versnellen. Eén van de meest effectieve manieren om deze doelen te bereiken, is door de isolatie van gebouwen te verbeteren. Een lokaal geïntegreerd isolatieprogramma kan niet alleen de ecologische voetafdruk van onze gemeenschap verminderen, maar ook de energiekosten voor huishoudens verlagen.

Doelstellingen van de gemeente Wormerland zijn:

 • Bewustwording vergroten
 • Lokale samenwerking bevorderen
 • Financiële ondersteuning bieden
 • Kennisdeling faciliteren

Voor de uitvoering gaat de gemeente aan de slag met:

 1. Identificeren van potentieel geschikte woningen en wijken voor isolatie-upgrades.
 2. Samenwerken met lokale aannemers en een energieloket om kosteneffectieve isolatie-oplossingen te ontwikkelen.
 3. Een platform creëren voor informatie-uitwisseling tussen belanghebbenden.

De verwachte resultaten van het Nationale Isolatie Programma zijn:

 • Verhoogde isolatie van woningen binnen de gemeenschap.
 • Vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot.
 • Lagere energiekosten voor bewoners.
 • Versterking van lokale samenwerking en economie.

Financiële Ondersteuning bieden aan burgers:

Wormerland heeft financiële ondersteuning ontvangen van het Rijk en de provincie. Het College heeft besloten de SPUK lokale aanpak isolatie ter hoogte van volledig te gebruiken voor ondersteuning huiseigenaren met een energielabel slechter dan C en een WOZ-waarde van lager dan €429.000.-, die isolatiematregelen willen nemen zoals beschreven op de site van RVO. Subsidiabele maatregelen die hier genoemd worden zijn isolatie van de vloer, de bodem, de gevel (waaronder de spouwmuur, het dak, de zolder/vlieringvloer, de ramen en deuren.

Per huis is een maximale subsidie van €1.460.- vastgesteld door de Rijksoverheid. Huiseigenaren die een energietoeslag hebben ontvangen of in de schuldsanering zitten kunnen aansprak maken op een verhoogde subsidie van €4.000.- voor isolatiemaatregelen. 

Burgers die aanmerking komen voor deze subsidie ontvangen in de week van 23 september 2024 een brief thuis met uitleg over de procedure aanvraag subsidie isolatiemaatregelen.
Ook zou er een link op deze site geplaatst worden voor de aanvraag.

Deze investering zal niet alleen de lokale leefomgeving verbeteren, maar ook bijdragen aan de bredere doelstellingen van duurzaamheid en energietransitie.