Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Huishoudelijk afval inzamelen

De gemeente zamelt huishoudelijk afval in. Veel afval wordt apart ingezameld, zoals papier en glas.

De gemeente zamelt huishoudelijk restafval in. De landelijke doelstelling is dat we de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk verminderen. Dit doen we door afval gescheiden in te zamelen, zodat waardevolle grondstoffen kunnen worden hergebruikt:
Van
Afval
Naar
Grondstof

Dit noemen we het VANGbeleid; Van Afval Naar Grondstof

Restafval verbranden betekent niet alleen dat kostbare grondstoffen verloren gaan. De CO2 uitstoot is aanzienlijk terwijl er ook nog eens flinke kosten aanzitten. Verbranden is daarom alleen geschikt voor afval wat niet in een aparte afvalstroom als grondstof hergebruikt kan worden. Bij twijfel, zie hieronder.

Huishoudelijk afval is bijvoorbeeld groente-, fruit-, tuinafval en etensresten, papier en plastic verpakkingen. De gemeente zamelt dit in en zorgt bij veel afval voor een gescheiden inzameling. Dit geldt voor huishoudelijk afval dat gerecycled wordt of dat schadelijk is voor het milieu.

Dit afval zamelt de gemeente apart in:

  • bioafval (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten, ook bekend als GFTe-afval)
  • glas
  • papier en karton
  • textiel
  • plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)