Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gemeentelijke belastingen

Hier vindt u informatie over gemeentelijke belastingen. Zoals betalingsregeling, kwijtschelding en rioolheffing.

Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Kunt u de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag een betalingsregeling aan bij de gemeente.

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen

Voor de gemeentelijke belastingen krijgt u een aanslag van de gemeente. Bent u de aanslag kwijt of heeft u een kopie nodig? Neem dan contact op met de gemeente.

Rioolheffing betalen

Eigenaren van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van de gemeente.