Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Hondenbeleid

Hier vindt u alle informatie over hondenbelasting, honden uitlaten en uitrenzones.

Hondenbelasting

Heeft u een hond, dan betaalt u elk jaar hondenbelasting aan de gemeente. U ontvangt hiervoor een aanslag.

Honden uitlaten

U mag uw hond niet overal uitlaten. Ook mag uw hond niet overal loslopen.

Hondenuitrenzones

In de Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen dat binnen de gemeente alle honden aangelijnd moeten worden in de openbare ruimte. Ook moet de persoon die de hond uitlaat, de uitwerpselen opruimen en in de blauwe afvalbak deponeren.