Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Onroerendezaakbelasting betalen (woning)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bent u huiseigenaar, dan moet u dus ozb betalen. Huurt u een woning? Dan hoeft u geen ozb te betalen.

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u bijvoorbeeld halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak. 

De voorwaarden voor het betalen van onroerendezaakbelasting zijn:

  • U bent eigenaar van een pand en/of u bent huurder/gebruiker van een bedrijfspand.

Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer onroerendezaakbelasting. 

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.