Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Vergoeding aanvragen na bodemonderzoek

Heeft u schade op uw grond door een verplicht bodemonderzoek op verzoek van de gemeente? Hiervoor kunt u schadevergoeding aanvragen bij de rechter.

Als u schade heeft na een bodemonderzoek, kunt u een vergoeding vragen. Het gaat dan om een verplicht bodemonderzoek vanwege het milieu, op verzoek van de gemeente of de provincie.

De overheid kan het bodemonderzoek zelf hebben ingesteld. Of iemand heeft gevraagd het onderzoek te doen. Bijvoorbeeld een bedrijf dat de grond misschien vervuild had.

Zo vraagt u de schadevergoeding aan na een bodemonderzoek:

  • U neemt contact op met de rechtbank. Dit kan de kantonrechter of de rechtbank zijn in de regio waar uw grond ligt.
  • U informeert bij de rechtbank over het doorgeven van de juiste gegevens.

De voorwaarden voor het aanvragen van een vergoeding zijn:

  • U bent de eigenaar of erfpachter van de grond. 
  • De grond ligt in Nederland. 
  • De overheid heeft u verplicht het bodemonderzoek op uw grond toe te staan. 
  • U heeft schade geleden als gevolg van dat onderzoek.