Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Brug A7 bij Purmerend vanaf 21 oktober weer beschikbaar

Gepubliceerd:
wegwerkers bezig met asfalteringswerkzaamheden op A7
De brug in de A7 bij Purmerend is vanaf maandag 21 oktober versterkt en weer beschikbaar voor al het verkeer. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden aan de brug op 1 september klaar zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat de aannemer meer tijd nodig heeft om al het werk af te kunnen ronden. Dit komt met name door uitgestelde boringen en het repareren van aanvullende schade aan het beton van de brug.

Boringen werden uitgesteld vanwege de trillingen van de vele vrachtwagens, die ondanks het verbod over de brug bleven rijden. Met het afsluiten van de rijstrook die het dichtst langs het werkterrein liep, bleef de constructieve veiligheid van de brug en de veiligheid van het personeel dat op de brug werkt gewaarborgd en kon de brug verder versterkt worden. Bij de liggers van de brug moest aanvullende betonschade worden gerepareerd. Deze schade kon pas geconstateerd worden na het weghalen van al het asfalt op de brug. Na het herstellen van de schade zijn de nieuwe voegen in de brug aangebracht.

Ombouw verkeerssituatie

Vanaf eind juli wordt de andere zijde van de brug versterkt. Al het verkeer rijdt dan over het versterkte brugdeel. Volgens de laatste berekeningen is het niet nodig om voor het boren in het beton van de brug weer een rijstrook af te sluiten. Dit betekent dat het verkeer tot einde werk over 4 rijstroken kan blijven rijden. Het vrachtwagen- en busverbod blijft ook tot einde werk van kracht, zowel op de A7 als in Purmerend. Om de ombouw naar de andere kant van de brug veilig te kunnen maken is de A7 in het weekend van 27 juli ’s nachts telkens in één richting afgesloten. Verkeer wordt dan met gele borden ter plekke omgeleid.

Meer informatie

Rijkswaterstaat werkt sinds 5 april aan het versterken van brug in de A7 bij Purmerend. Om de brug weer sterk genoeg te maken voor al het verkeer boort aannemer Savera 50.000 gaten, die daarna opgevuld worden met 15 kilometer aan wapeningsstaal. Meer informatie over de werkzaamheden aan de brug is te vinden op: rwsl.nl/a7purmerend.