Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

De Eendragt schenkt gul aan Kledingbank Zaanstreek

Gepubliceerd:

Het kan niemand in de buurt van basisschool De Eendragt zijn ontgaan. Op vlaggetjes en grote banners was vorige week hun actie te zien: kleding inzamelen voor de Kledingbank. Op maandagochtend werd buiten het startsein gegeven voor een inzamelingsweek. Onder luid applaus van alle kinderen en leraren schitterden vier uitverkorenen op de rode loper. Deze kinderen gaven enthousiast het goede voorbeeld en brachten als eersten hun ingezamelde kleding naar hun inzamelpunt.

Leerlingen in actie

Inzamelingscontainer kledingbank op schoolplein Eendragt Wormer

Betrokken kinderen uit de leerlingenraad bezochten Kledingbank Zaanstreek om te zien hoe het daar werkt. Ze sorteerden kleren: wat zou jij graag aantrekken, wat kan de winkel wel of juist niet in, hoe hang je alles in het goede rek? De hele week zamelde De Eendragt kleding in. Door hun promotiefilmpjes en interview op de radio werd het een groot succes. Alles bij elkaar doneerde de school wel 14 rolcontainers vol. Een prachtig resultaat van totaal ongeveer 1200 kg, heel veel enthousiaste kinderen en een hele positieve input onder de bezielende leiding van juf Andrea de Nijs. 

Help de Kledingbank ook

Wil jij ook een inzameling organiseren? Wil je sponsor of vrijwilliger worden? Heb je herbruikbare kleding, schoenen, beddengoed of handdoeken? Kom naar Inzet 108 in Wormerveer. Kledingbank Zaanstreek is elke dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag open van 9:00 tot 14:00 uur. Je kunt je kleding altijd achterlaten in de inzamelingsbakken bij de ingang. Lees meer op: kledingbankzaanstreek.nl/