Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Economie en Ondernemen

Wormerland is een gemeente met een sterk en gezond ondernemingsklimaat. Sinds de industrialisering hebben veel bedrijven zich gevestigd langs de Zaan in Wormer.

Veel bedrijven zijn gevestigd op het bedrijventerrein Wormerland dat uit drie gebieden in Wormer bestaat: Bruynvis, Eenhoorn en Westerveer.

Van de kernen en de linten vormt Wormer de hoofdkern met een uitgebalanceerd voorzieningenniveau in het centrum, een duurzame woon- en werkomgeving en een nieuw dynamisch stedelijk gebied langs de Zaan. In de historische panden wisselen wonen, werken, horeca en recreatie elkaar af. Naast de hoofdkern vormen de kleinere kernen Neck, Jisp, Oostknollendam en Spijkerboor elk een eigen unieke woonwereld met toegesneden voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn.

De komende maanden wordt deze pagina verder gevuld met economische informatie.

De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad hebben de regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland vastgesteld. In deze visie zijn de belangrijkste speerpunten voor de detailhandel geformuleerd waar de regio zich de komende 5 jaar op gaat focussen.

De ambitie van Zaanstreek-Waterland is om een regio te zijn waar inwoners en bezoekers alle dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen kunnen kopen. De focus ligt op een compleet en fijnmazig winkelaanbod, het versterken van de centrumgebieden Purmerend en Zaanstad, en de regio nog meer op de kaart zetten als leverancier van lokale producten.

Aandacht voor grote en kleinere (dorps)kernen

Een compleet en fijnmazig winkelaanbod betekent dat de regio ook inzet op een goed niveau van voorzieningen binnen de grote kernen en de kleinere (dorps)kernen. Daarnaast staat het versterken van de twee centrumgebieden Zaandam en Purmerend op de agenda. Beide centrumgebieden verschillen in sfeer, zijn als zodanig geen concurrenten van elkaar maar vullen elkaar aan. Ook moet iedere inwoner op relatief kleine afstand een compleet voorzieningenaanbod kunnen vinden. Dit vraagt vanuit de regio om aandacht te blijven schenken aan de kwaliteit van winkelgebieden in de kleine kernen. Dit is ook van belang voor de maatschappelijke ontmoetingsfunctie die de winkelgebieden hier hebben. We zetten in op het zoveel mogelijk clusteren en versterken van detailhandel in de winkelgebieden.

Verbinding met toerisme

Ten slotte richt de regio zich op het verbinden van toerisme aan detailhandel. De regio heeft toeristische iconen zoals de Zaanse Schans, de Dijk van Volendam en rustieke oudhollandse dorpen met veel groen en water. Het combineren van een bezoek aan de winkelgebieden met deze toeristische plekken zorgt voor een divers aanbod en een langer verblijf van toeristen in de regio.

Waarom een nieuwe visie?

Eind 2020 is de vijfjaarstermijn van het regionale detailhandelsbeleid van de Stadsregio Amsterdam geëindigd. De provincie Noord-Holland heeft gevraagd om een regionale detailhandelsvisie per deelregio op te stellen. Bovendien zijn in de afgelopen periode diverse ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de detailhandel. De online bestellingen nemen toe, de gevolgen van de coronacrisis zorgen ervoor dat de centrumgebieden van de middelgrote gemeenten erg onder druk staan door de toename van leegstand en versobering van het aanbod. Daarnaast staat de regio voor een grote woningbouwopgave.

Bent u actief in Oekraïne of Rusland en financieel getroffen door de handelsbeperkingen? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt de subsidie SIB Alternatieve markten Oekraïne en Rusland aan. Deze subsidie kunt u gebruiken als u op zoek wilt gaan naar een vervangende markt. Lees hier meer over op de website van de RVO.