Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Hoe wordt mijn aanvraag getoetst?

Evenementen zijn voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak, bijvoorbeeld een feest, braderie, circus, rommelmarkt, optocht, muziekvoorstelling of wedstrijd. Om overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te kunnen waarborgen dient u een evenementenvergunning aan te vragen. Dit geldt ook als het evenement op eigen terrein plaatsvindt. Voor kleine evenementen zoals straatfeesten en buurtbarbecues kan vaak worden volstaan met een melding. 

Hoe wordt mijn aanvraag getoetst?

De gemeente kijkt bij ontvangst van uw aanvraag eerst of alle informatie en verplichte bijlagen zijn meegestuurd. Daarna neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag. Uw aanvraag wordt getoetst op onderstaande punten.

  • De openbare orde;
  • De openbare veiligheid;
  • De volksgezondheid en de zedelijkheid;
  • De bescherming van het milieu.

Als er niet voldoende maatregelen kunnen worden getroffen om de verstoring van bovenstaande punten te voorkomen, kan de gemeente besluiten uw aanvraag te weigeren of het evenement te verbieden.