Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Forse toename crisiszaken bij Veilig Thuis

Gepubliceerd:
telefoon in hand
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling in de regio Zaanstreek-Waterland. In het jaar 2023 zijn er bij Veilig Thuis meer zogenoemde crisiszaken binnengekomen. Deze stijging heeft niet één oorzaak. Het aantal meldingen en adviesvragen is ook gestegen en het feit dat er grote krapte op de woningmarkt is, helpt ook niet mee. Daardoor blijven mensen ongewild langer bij elkaar wonen. Als er sprake is van spanningen, dan hebben alle leden van het gezin daar last van. Het goed nieuws is dat de wachtlijst inmiddels compleet is weggewerkt. Enkele jaren geleden stonden daar nog tweehonderd zaken op. Nu is dat aantal onder de vijftig gezakt en dat is een ‘normale’ hoeveelheid. Wethouder Pietersma: ‘We zijn blij met de effectieve aanpak van Veilig Thuis en het wegwerken van de wachtlijst in onze gemeente. Helaas is de aanpak Veilig thuis nodig om mensen een veilige omgeving te bieden. Een snelle aanpak van een crisis voorkomst erger’.

Hoogste waardering

Wat opvalt is de waardering voor de inzet van de medewerkers van Veilig Thuis. Mensen die na een melding van een ander hulp en begeleiding hebben gekregen, geven de organisatie een 6,8. Vooral de inzet en betrokkenheid van de medewerkers worden positief beoordeeld. Met dit cijfer heeft de organisatie de hoogste waardering in Nederland gekregen. 

Complex

Huiselijk geweld is een complex probleem. De meeste slachtoffers nemen iemand in vertrouwen in eigen kring. Dat is belangrijk, want praten erover helpt. Een klein deel zoekt daadwerkelijk hulp van buitenaf. Deze hulp is in veel meer gevallen nodig, omdat het probleem vaak niet zelf op te lossen valt. Daarom is het belangrijk dat slachtoffers of omstanders hulp zoeken en niet wachten tot de situatie escaleert. Het gaat hier overigens niet alleen om slachtoffers. Ook plegers melden zich voor advies en hulp bij Veilig Thuis. Zij zien vaak niet hoe ze zelf de cyclus van geweld kunnen doorbreken.

Veilig Thuis 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling in de regio Zaanstreek-Waterland. De organisatie is ondergebracht bij de GGD Zaanstreek-Waterland en heeft een overeenkomst met alle zeven gemeenten in de regio. Zij ontvangen vanuit al deze gemeenten adviesaanvragen en meldingen rond huiselijk geweld. Vooral jongeren hebben het zwaar. Van de 16- tot 18-jarigen heeft 25% van de jongeren te maken met huiselijk geweld, terwijl dit voor 3% van de 65-plussers geldt. Alleenstaande ouders zijn ook vaker slachtoffer. 

Maakt u zich zorgen om iemand? Of heeft u zelf hulp nodig? 

Veilig Thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bereikbaar. Via het landelijke telefoonnummer 0800-2000 komt u in contact met het meldpunt bij u in de buurt. Meer informatie vindt u op veiligthuis.nl/ en ikvermoedhuiselijkgeweld.nl