Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Geboorteaangifte doen

U moet binnen 3 dagen na de geboorte van een kind geboorteaangifte doen. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.

U doet de geboorteaangifte uiterlijk 3 dagen na de geboorte. De dag van de geboorte telt niet mee. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt tegen betaling een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

U doet de geboorteaangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.

U neemt mee:

  • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van uzelf. Bij­voor­beeld een pas­poort, iden­ti­teits­kaart of rij­be­wijs.
  • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de moe­der.
  • de ge­boor­te­da­tum en ge­boor­te­tijd van het kind
  • de ge­boor­te­na­men van het kind
  • als u het kind vóór de ge­boor­te hebt er­kend in een an­de­re ge­meen­te of bij een no­ta­ris: de akte 'Er­ken­ning on­ge­bo­ren vrucht'
  • als u naams­keu­ze hebt ge­daan in een an­de­re ge­meen­te of bij een no­ta­ris: de akte van naams­keu­ze

Niet verplicht, wel handig:

  • een ver­kla­ring van een arts of ver­los­kun­di­ge met daar­op de ge­boor­te­da­tum en ge­boor­te­tijd van het kind en de naam van de moe­der.
  • uw trouw­boek­je, als u het kind daar­in wilt la­ten bij­schrij­ven.

Als het kind buiten Nederland wordt geboren, dan doet u de aangifte in het geboorteland.

Lees meer over geboorteaangifte in het buitenland op Nederlandwereldwijd.nl. Na de aangifte krijgt u een geboorteakte mee.

De vader of (duo)moeder doet de geboorteaangifte. Kan de vader of (duo)moeder niet? Dan doet iemand die bij de geboorte aanwezig was aangifte. Was er verder niemand aanwezig? Dan kan de aangifte ook gedaan worden door:

  • een bewoner van het huis waarin het kind is geboren
  • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren

Geboorteaangifte doen kost niets. Wilt u een uittreksel van de geboorteakte? Hiervoor betaalt u € 16,60. Een meertalig modelformulier kost € 16,60. U betaalt dit bedrag bij de aanvraag.

(Tarieven 2024)