Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Ga je trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Regel je huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 6 weken van tevoren. Deze tijd heeft de gemeente nodig om je huwelijk goed voor te bereiden.

In Nederland kun je alleen officieel trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan bij de gemeente. Na alleen een religieuze ceremonie ben je niet officieel getrouwd. Alleen een dienst in bijvoorbeeld een kerk of een moskee is dus niet genoeg.

Let op! Niet alle landen erkennen het homohuwelijk of geregistreerde partnerschappen uit andere landen. De rechten van de geregistreerde partners verschillen van land tot land.

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meld je je plannen bij de gemeente. Met de gemeente maak je afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kun je afspraken maken over hoe de ceremonie eruit zal zien.

Bij het sluiten van het huwelijk of het registreren van je partnerschap heb je getuigen nodig. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn.

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet je dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Ook als je niet in Nederland woont, kun je hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Jij of je partner moet dan wel ingeschreven staan in de Basisregistratie Personenregister (BRP). Wonen jullie allebei niet in Nederland? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag

Ben je getrouwd buiten Nederland? Zorg dat de gemeente dit registreert in de BRP.

Je kunt je plannen al 1 jaar voor je trouwdag of partnerregistratie melden. Meld het uiterlijk 6 weken van tevoren.

 

Zo meld je dat je wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

  • Neem contact op met de gemeente waar je wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.
  • Neem contact op met de gemeente Den Haag als je allebei niet in Nederland woont.

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je bent niet met iemand anders getrouwd.
  • Je hebt niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
  • Je bent niet te dicht verwant aan je partner. Dat betekent dat je partner bijvoorbeeld niet mag zijn: je vader, (klein)dochter, opa of (half)zus.
  • Je staat niet onder curatele. Als je onder curatele staat, heb je toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

De gemeente controleert of je mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Trouw je als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de gemeente je huwelijk pas als jullie beide 18 jaar zijn.

TARIEVEN 2024

 

Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap

Gemeentehuis Wormerland, Koetserstraat 3 Wormer

Maandag t/m vrijdag   09.00 tot 17.00 uur

€   812,15

Maandag t/m vrijdag   17.00 tot 24.00 uur

€   938,70

Zaterdag 09.00 tot 24.00 uur

€ 1065,25

Zondag/erk. Chr. feestdag 09.00 tot 24.00 uur

€ 1191,80

 

Vaste externe locaties

Maandag t/m vrijdag   09.00 tot 17.00 uur

€   812,15

Maandag t/m vrijdag   17.00 tot 24.00 uur

€   938,70

Zaterdag 09.00 tot 24.00 uur

€ 1065,25

Zondag/erk. Chr. feestdag 09.00 tot 24.00 uur

€ 1191,80

 

 

Leges uittreksels, trouwboekje enz.

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

€  21,10

 

Uittreksel Burgerlijke Stand

€  16,60

 

Trouwboekje

€  42,20

 

Getuigen van gemeentewege, per getuige

€  94,25

 

Omzetting geregistreerd partnerschap naar huwelijk

€  63,25

 

Verzoek trouwambtenaar van andere gemeente

€ 263,70

 

Annulering of wijziging van huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 126,60