Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gemeente Wormerland beheert sinds 1 juli alle wegen

Gepubliceerd:
Per 1 juli 2024 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het beheer van de wegen in het buitengebied van Wormerland overgedragen aan de gemeente. Het gaat om 52 km aan wegen. Voor deze wegen geldt dat gemeente Wormerland het beheer en onderhoud op zich neemt en kan uitvoeren naar wens.

Vanaf de overdracht is de gemeente Wormerland verantwoordelijk voor het beheer van alle wegen en wegbermen binnen én buiten de bebouwde kom. Daaronder valt onder meer het onderhoud aan de wegverharding en markering, maar ook het groenonderhoud, zoals het maaien van wegbermen en de zorg voor de bomen. Ook de keuze van het type verlichting en het plaatsen van verkeersborden wordt een taak van de gemeente. En dat geldt ook voor het verlenen van vergunningen voor evenementen op de weg als wielerrondes of optochten. Inwoners kunnen vanaf nu met hun meldingen en vergunningsaanvragen voor alle wegen terecht bij de gemeente. Eén aanspreekpunt voor de zorg van de openbare ruimte zorgt voor duidelijkheid. 
 

Afscheid van historisch gegroeide taak
HHNK neemt afscheid van het beheer en onderhoud van alle wegen in het beheergebied. De historisch gegroeide taak is, zeker na allerlei fusies tussen gemeenten en waterschappen, niet meer logisch voor het hoogheemraadschap. Portefeuillehouder Arnold Langeveld: "De gemeente onderhoudt nu de wegen tegen lagere kosten voor hun inwoners. En daarmee richt HHNK zich meer op de kerntaken: veilig, schoon en voldoende water. Dat is een win-win voor de maatschappij!" 


De gemeente is content met de overeenstemming die is bereikt. Wethouder Rolf van Wanrooij: “Dat de wegen nu één beheerder hebben in plaats van twee is een goede stap. Het maakt dat we sneller en efficiënter kunnen handelen bij onderhoud, waardoor onnodige overlast kan worden beperkt. Ook kunnen we de inrichting van de wegen aanpassen aan lokale wensen. Dit is voor onze inwoners en voor ons een mooie vooruitgang.”