Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gemeente Wormerland en BPD ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Gepubliceerd:
partijen heffen het glas na ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Op 5 juni ondertekenden wethouder Schalkwijk van gemeente Wormerland en Martijn Hemmer, senior ontwikkelingsmanager bij BPD, een samenwerkingsovereenkomst voor het project ‘verduurzaming sportaccommodaties’ in Wormer. Na de Europese aanbesteding kwam BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling als winnaar uit de bus.

Het gaat om een complex project met verschillende componenten: 

  • Het herontwikkelen van de sportlocatie op het terrein naast WSV, waar de drie tennisverenigingen na fusie gezamenlijk verder kunnen, samen met natuurijsbaan- en jeu de boulesvereniging Nova Zembla. Het Kerkepad blijft bestaan;
  • Het realiseren van woningen op de locaties waar de drie tennisverenigingen zijn vertrokken: de Caascooper, de Spatterstraat en de Drie Morgen;
  • Het slopen van de oude sporthal in de Spatterstraat;
  • De bouw van een nieuwe sporthal; 
  • Het organiseren van een uitgebreid participatietraject per locatie met omwonenden en belangstellenden.

Het uitgangspunt is dat het hele project budgetneutraal gerealiseerd wordt. Dit betekent dat het project integraal moet worden opgepakt. BPD heeft ruime ervaring met het managen van complexe projecten en (her)ontwikkelen van locaties voor woningbouw en voorzieningen, ook binnen gemeente Wormerland, en durft de uitdaging aan. Martijn Hemmer: “Wij zijn zeer verheugd dat wij als gebiedsontwikkelaar zijn geselecteerd en gaan deze belangrijke uitdaging om de sportlocaties samen te voegen tot een grotere, integrale sportfaciliteit graag aan. Zo zorgen we ervoor dat sporters (bij voldoende vrijwilligers) kunnen blijven sporten, dragen we bij aan een gezonde leefomgeving en bieden we ruimte voor de noodzakelijke woningbouw. Elke locatie kenmerkt zich door een eigen karakter en dynamiek, de betrokkenheid van omwonenden en betrokkenen tijdens de ontwikkeling van het gebied, in nauwe samenwerking met de gemeente, vinden wij dan ook van groot belang.”

Wethouder Jeroen Schalkwijk is heel blij met de volgende stap in dit project. “Er liggen grote opgaven voor ons. We hebben te maken met een groot tekort aan woningen en een stagnatie in de doorstroom op de woningmarkt. Daarnaast hebben wij ook aandacht voor het behoud van het groen/landelijke karakter van onze gemeente en zet ik mij in voor een vitaal, levendig dorp. Daarbij zijn voorzieningen zoals toekomstbestendige sportverenigingen en de realisatie van de sporthal van essentieel belang. In dit project komt dat allemaal samen. Dat doen we met de grootste zorgvuldigheid. Daarom hebben wij ook uitgebreide gesprekken met alle betrokken partijen, en staan wij open voor de input van onze inwoners. Met dit project kunnen we een belangrijke stap zetten bij het behalen van verschillende doelen. Ik ben dan ook heel blij dat we weer een volgende stap kunnen zetten op weg naar realisatie.” 

Naast de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, wordt ook een addendum getekend van de intentieovereenkomst tussen de gemeente, de tennisverenigingen en Nova Zembla, waarmee zij hun samenwerking nogmaals bekrachtigen. 

Het project bevindt zich nog altijd in de haalbaarheidsfase. De volgende stap is het verder inzichtelijk maken van het programma van eisen voor alle locaties en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.