Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gezondheidsbeleid

Sinds 2023 maakt Gezondheidsbeleid deel uit van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Gezondheid wordt niet meer los gezien; het wordt beïnvloed door verschillende aspecten van het leven, zoals leeftijd, scheiding of schulden of bijvoorbeeld een ziekte van iemand uit je omgeving. Dit kan zowel jouw geestelijke als lichamelijke gezondheid raken. Meer lezen? Bekijk ons beleidskader 'Samen voor elkaar'.

Samen voor elkaar

Voor het eerst heeft gemeente Wormerland één integraal meerjarenbeleidskader voor het sociaal domein: Samen voor elkaar, koers sociaal domein 2023-2026. Samenhang is belangrijk, omdat problemen (ongemerkt) in elkaar kunnen overlopen. Lees het document hier.

GALA | Het Gezond en Actief Leven Akkoord

Met het plan van aanpak GALA, laten we zien wat de ambities en doelen zijn in Wormerland om bij te dragen aan een gezonde generatie in 2040 en hoe we van plan zijn dit te bereiken.

Sportakkoord 2

Het sportakkoord is een samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijn, zorg, bedrijfsleven en gemeente. Sportaanbieders kunnen (met andere partijen) afspraken maken voor nieuwe initiatieven en elkaar versterken door samenwerking. Vanuit het Rijk is een beperkt stimuleringsbudget beschikbaar voor de uitvoering daarvan in Wormerland.

Nationaal preventieakkoord

In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken om Nederlanders gezonder te maken door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. De Rijksoverheid maakte deze afspraken met meer dan zeventig maatschappelijke organisaties.