Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland doet taken voor de gemeente volgens de wet Publieke Gezondheid. Deze wet regelt 1) de organisatie van de openbare gezondheidszorg 2) de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren en 3) de jeugd- en ouderengezondheidszorg.

Gezonde scholen

We werken samen met GGD Zaanstreek-Waterland om scholen gezond te maken. Scholen volgen verschillende methoden van de GGD voor een gezonde omgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld inzetten op beweging, voeding of relaties en seksualiteit.

Suicidepreventie

Samen met de GGD Zaanstreek-Waterland geven wij trainingen aan professionals om gesprekken over suïcidepreventie te kunnen voeren. We steunen landelijke campagnes om het taboe te doorbreken.