Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Hulp bij werk zoeken

Lukt het niet om werk te vinden? Misschien kunt u een cursus volgen of vrijwilligerswerk doen. U kunt de mogelijkheden met uw gemeente bespreken.

Personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt

Kan de gemeente helpen bij het zoeken naar medewerkers? Als ondernemer kun je contact opnemen met het Werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland. Kijk voor meer informatie op de website van het WSP.

Vrijwilligerswerk

Vrije tijd over? Wil je iets nuttigs doen? Iets voor anderen betekenen, sociale contacten opdoen, een gat op je CV voorkomen of je kennis en ervaring overbrengen? Word vrijwilliger!

Werken met een arbeidsbeperking

Als je een arbeidsbeperking hebt, kun je ondersteuning krijgen bij het zoeken naar werk en op de werkplek zelf. De gemeente (via de werkmakelaars) kan je helpen om werk te vinden of om je huidige werk te behouden.

Werken onder begeleiding

Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft, kunt u beschut werk aanvragen. U werkt dan onder begeleiding, met aangepaste werkzaamheden of op een aangepaste werkplek. U vraagt beschut werk aan bij het UWV.