Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Hulp bij wonen en gezondheid

Kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen? Of kunt u niet meer zelf het huishouden doen? Vaak kunnen mensen in uw omgeving helpen. U kunt uw hulpvraag ook bij de gemeente stellen.

Misschien is het door ouderdom, een beperking, ziekte of psychische problemen lastig voor u om thuis te (blijven) wonen. Bijvoorbeeld als u daardoor uw huis niet meer schoon kunt houden. Of als u niet meer voor uzelf kunt koken.

Vaak kunnen mensen in uw omgeving helpen. Zoals uw partner, kinderen, familie, vrienden of buren. Of er zijn voorzieningen in de buurt, zoals een klusjesdienst of een maaltijdservice. Ook zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen. Zij kunnen bijvoorbeeld de administratie voor u bijhouden.

Heeft u geen hulp in uw omgeving? Dan kunt u bij de gemeente terecht. De gemeente gaat met u in gesprek. Samen kijkt u naar wat u nog zelf kunt doen en welke voorzieningen er in uw omgeving zijn. Blijkt uit het onderzoek dat u extra hulp nodig heeft? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening aanbieden, zoals een traplift of begeleiding bij het wonen.

Is ondersteuning uit uw omgeving niet mogelijk of onvoldoende? Dan kunt u een Wmo-melding doen.

Digitaal
Dit doet u met het digitale meldingsformulier. Deze staat onder het kopje Formulieren. 
Als u problemen heeft met het invullen van dit formulier, dan kunt u ook contact opnemen met het Sociaal Team

Telefonisch
U kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente en met de WMO in contact komen via 076 6512100 (keuzemenu optie 1). Er is maandag tot en met vrijdag een telefonisch spreekuur van 08.30-11.30 uur. 

 

De Wmo-melding

Na de Wmo-melding neemt de Wmo-consulent contact met u op. Samen bespreet u welke problemen u ervaart in het dagelijks leven en bekijken jullie wat de beste oplossing is. Dit gesprek is meestal bij u thuis, soms telefonisch.

De oplossing voor uw probleem is passend bij uw persoonlijke situatie. De oplossing kan bestaan uit meerdere voorzieningen zoals mantelzorg, de aanvraag van een scootmobiel en de inzet van een vrijwilliger om u te ondersteunen. De Wmo-consulent bespreekt dit met u. Hier geldt de volgorde: zelf doen, samendoen, helpen doen.

Het is goed om iemand te vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een familielid, persoonlijk begeleider of mantelzorger. U kunt ook vragen naar een onafhankelijk cliëntondersteuner die u bij kan staan.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Onafhankelijk cliëntondersteuning
De kosteloze, onafhankelijke cliëntondersteuning is van Stichting MEE Amstel en Zaan. Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij het gesprek en te helpen bij de aanvraag van een voorziening. Als je hier behoefte aan hebt, dan kan je contact opnemen met MEE Amstel en Zaan: 020-512 7272

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bet u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.