Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Heeft u een laag inkomen en weinig geld voor sportles voor uw kind? Dan kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur u hierbij helpen. Alle kinderen moeten lid kunnen worden van een sportvereniging of creatieve lessen kunnen volgen zoals muziek, dansen of toneel. Wilt u uw kind laten zwemmen? Dit kan bij de drie zwembaden van Sportbedrijf Zaanstad Heeft u hier als ouder niet genoeg geld voor? Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, wèl sporten of zich creatief ontwikkelen.   

Vergoeding

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt lidmaatschap, lesgeld of materiaalkosten zoals sportkleding of schoenen. Het geld wordt door de fondsen direct overgemaakt aan de sportvereniging, sportwinkel of culturele instelling.

Aanvragen

Wilt u uw kind aanmelden bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur? Dan kunt u dat doen op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur: https://jeugdfondssportencultuur.nl/

U kunt ook een aanmelding doen door een e-mail te sturen naar: wiz@over-gemeenten.nl.

 

Meer informatie en vragen

Meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunt u vinden op hun website Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met team Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van onze gemeente. Elke werkdag bereikbaar van 8.30 - tot 11.30 uur op 075 - 651 21 00.