Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

De SMD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening) is een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Ze ondersteunen mensen bij verschillende moeilijkheden en geldzorgen. De SMD moedigt u aan goed voor uzelf te zorgen, zodat u zelf de controle krijgt over uw leven. Bekijk de website desmd.nl/  

Algemeen Maatschappelijk Werk 

Iedereen loopt in zijn of haar leven wel eens tegen bepaalde problemen aan of maakt ingrijpende gebeurtenissen mee. Vaak helpt het om erover te praten met bekenden, maar soms komen mensen er toch niet uit. In dat geval kunnen ze een beroep doen op de SMD. De maatschappelijk werkers van de SMD zijn professioneel opgeleide en ervaren hulpverleners. Ze ondersteunen u om de regie over uw leven (terug) te krijgen. Nadat u zicht heeft aangemeld, volgt een intakegesprek. Samen met de maatschappelijk werker bekijkt u hoe u het beste geholpen kunt worden.

De maatschappelijk werkers hebben ervaring op verschillende gebieden en bewoners komen met vragen over: scheiden, emotionele ondersteuning, niet lekker in je vel zitten, klachten van depressie, overspannenheid, verwerking, relatieproblematiek, huiselijk geweld. 

Sociaal Raadslieden

Sociaal raadslieden kunnen ondersteunen bij:

  • Werk & inkomen 
  • Uitkeringen en voorzieningen 
  • Schulden
  • Minimavoorzieningen 
  • Kwijtscheldingen 
  • Toeslagen & belastingen 
  • Huisvesting 
  • Personen- & familierecht 
  • Studiefinanciering

Een sociaal raadslid geeft advies en informatie, ondersteunt bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en indienen van bezwaarprocedures. Een sociaal raadslid bemiddelt en verwijst ook naar andere organisaties. Afhankelijk van de vraag wordt gekozen voor een individuele aanpak of een oplossing in groepsverband. Heeft u vragen? Bel 075 206 0011 of mail naar c.swagerman@desmd.nl

Bekijk de contactgegevens van de SMD op: desmd.nl/contact/

Elke maandagochtend is er inloopspreekuur van 09:30 tot 11:30 uur in het gemeentehuis van Wormerland (Koetserstraat 3)
 

Contact 

Bel met 075-2060011 of mail info@desmd.nl