Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte Wormerland

Onderzoek naar beste alternatieven voor gas in aantal wijken en onderzoek naar warmte winnen uit water

In Wormerland willen we in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dat betekent dat we onze huizen en andere gebouwen op een andere, duurzame manier moeten verwarmen. Door samen met u als bewoner slimme stappen te zetten, kunnen we in de toekomst aardgasvrij verwarmen. Samen met WormerWonen, Cargill, PWN en Liander heeft de gemeente een visie opgesteld waarin staat hoe wij dit willen bereiken: de Transitievisie Warmte. We kunnen niet heel Wormerland in een keer aardgasvrij maken en daarom is nu een aantal wijken geselecteerd om in de komende periode, tot 2030, mee aan de slag te gaan. We bekijken wat in die wijken de beste alternatieven voor gas zijn. Daarnaast onderzoekt de gemeente de haalbaarheid van het winnen van warmte uit water, dat heet aquathermie. Er zijn continu ontwikkelingen, innovaties en nieuwe inzichten als het gaat om de overgang van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen. Daarom wordt de warmtevisie minimaal iedere vijf jaar opnieuw bekeken en indien nodig aangepast.

Hierin ziet u onder meer

  • hoeveel procent van de energievraag van Wormerland bestaat uit aardgas
  • hoeveel m3 aardgas inwoners verbruiken
  • hoeveel woningen aardgasvrij zijn
  • de drie mogelijke alternatieven voor aardgas
  • de mogelijke routes naar een aardgasvrij Wormerland

Hieronder vindt u de resultaten van het onderzoek aquathermie en inwonersconsultatie.

Doel van het onderzoek aquathermie

In (de omgeving van) gemeente Wormerland is veel water. Naast oppervlaktewater (De Poel, het Zwet), zou er mogelijk ook warmte gewonnen kunnen worden uit afvalwater en drinkwater. Het doel van de potentiestudie aquathermie was om uit te vinden of deze mogelijke warmtebron potentie heeft om onze huizen in de toekomst mee te verwarmen middels een collectief warmtenet, en wat in globale zin de kosten hiervan zijn.

Resultaten onderzoek aquathermie

Uit de studie is gebleken dat het winnen van warmte uit oppervlaktewater in technische zin kans van slagen heeft. De andere twee bronnen (afvalwater en drinkwater) zijn geen haalbare warmtebron gebleken. Of het ook financieel haalbaar is om onze huizen te verwarmen met oppervlaktewater als bron, kan nog verder worden onderzocht. Dit is mede afhankelijk van hoeveel huishoudens hierin zouden willen deelnemen.

In juli 2021 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de betrokkenheid van mensen bij het onderwerp verduurzaming. Inwoners konden een vragenlijst invullen, waarin werd gevraagd op welke manier mensen betrokken willen worden bij het onderwerp. De vragenlijst bevatte naast vragen ook tips en verwijzingen naar reeds lopende projecten die voor de respondenten van toepassing waren. De vragenlijst is door circa 300 inwoners ingevuld.

Kijk ook eens op de website van onze partners met tips om te verduurzamen. Hier kunt u terecht voor informatie over en inspiratie voor bijvoorbeeld het isoleren van uw woning, zonnepanelen en/of een groen (sedum) dak.

Zo kunt u bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor al uw praktische vragen over het verduurzamen van uw woning. Op de website van de Duurzame HuizenRoute vindt u inspiratie bij bewoners die al het nodige aan duurzame maatregelen hebben genomen en dat graag met u delen. De Zaanse Warmtescanners helpen u de warmtelekken aan uw woning in beeld te brengen, zodat u die kunt dichten om energie te besparen.

In het najaar van 2022 wordt er mogelijk weer een collectieve inkoopactie georganiseerd. Houd de website in de gaten om op de hoogte te blijven van actuele acties.

Klik op de links hieronder:

Website - Duurzaam Bouwloket

Website - Duurzame Huizen Route

Website - Zaanse Warmtescanners

Woning verduurzaamd? Help uw buurtgenoten op weg!

Bewoners in kader Duurzame Huizen Route

De Nationale Duurzame Huizen Route actueler dan ooit

Heeft u uw woning verduurzaamd met dakisolatie, een warmtepomp, HR++ glas of een andere duurzame maatregel? Met uw ervaringen kunt u andere huiseigenaren op weg helpen. Stel uw huis open voor de buurt tijdens Nationale Duurzame Huizen Route op 28 oktober en 4 november en laat hen de duurzame maatregelen in de praktijk zien. Gemeente Wormerland ondersteunt dit initiatief en moedigt inwoners aan om hun duurzame voorbeelden via de Nationale Duurzame Huizen Route te delen.

Voor mensen die aan de slag willen met hun huis, is het heel waardevol om duurzame maatregelen in de praktijk te zien. Door te vertellen waarom u hiervoor hebt gekozen en hoe u de verduurzaming hebt ervaren, kunnen bezoekers een weloverwogen keuze maken voor hun eigen huis. Of het nu gaat om HR++-glas, ledlampen of zonnepanelen; alle kennis en ervaringen zijn waardevol.

Meld uw woning aan

Wie duurzame stappen heeft gezet, kan zijn of haar huis aanmelden op de website van de Nationale Duurzame Huizen Route. Hier kunnen mensen inspiratie opdoen door verhalen te lezen. Wie het leuk vindt om de maatregelen in de praktijk te laten zien, kan ook zijn of haar huis openstellen tijdens de open dagen. Bezoekers kunnen zich dan inschrijven voor een bezoek. Aanmelden kan via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden

De Nationale Duurzame Huizen Route

De Nationale Duurzame Huizen Route is een platform voor iedereen die interesse heeft in duurzaam wonen. Al meer dan 2.100 duurzame huiseigenaren delen hun verhaal op het platform. De Duurzame Huizen Route wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 140 gemeenten en 6 provincies. 

De groeiende interesse naar duurzaam wonen

Dat veel mensen aan de slag willen gaan met het verduurzamen van hun woning, blijkt ook uit de interesse in de Nationale Duurzame Huizen Route. Naast het bezoeken aan de huizen, trok ook de website veel bekijks. Dit jaar is er namelijk een recordaantal websitebezoekers. Met dank aan de jarenlange inzet van de huiseigenaren weten steeds meer mensen hun weg te vinden naar een duurzamer huis en een lagere energierekening.

Gemeente Wormerland is samen met het Duurzaam Bouwloket een verduurzamingsaanpak gestart. Regelmatig zijn er collectieve inkoopacties voor woningisolatie en zonnepanelen die in samenwerking met regionale uitvoerende bedrijven wordt georganiseerd. Daarnaast worden er een informatieve webinars over isolatie georganiseerd. Op deze pagina houden wij u hiervan op de hoogte.

Het Duurzaam Bouwloket is bereikbaar via telefoon 075 201 9004 of via het contactformulier op de website.