Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gladheidsbestrijding

Wilt u meer informatie of een klacht indienen over gladheidsbestrijding? U kunt hiervoor terecht bij de gemeente.

Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.

  • Vanaf eind oktober t/m april is het strooiseizoen.
  • Als eerste worden de hoofdroutes, fietspaden en senioren wandelroutes gestrooid.
  • Bij langdurige sneeuwval komen de secundaire wegen (Spatterstraat, Florastraat etc.) daar bij.

Zo vraagt u meer informatie over gladheidsbestrijding of dient u hierover een klacht in:

  • U neemt contact op met de gemeente.