Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Glasvezel

De telecommarkt is de laatste tijd sterk in beweging zodat steeds meer huishoudens de komende jaren kunnen profiteren van snel breedband internet. Momenteel wordt daarvoor in heel het land door verschillende commerciële partijen glasvezel aangelegd of worden bestaande koperverbindingen vervangen door glasvezel. Wij krijgen veel vragen van inwoners over de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen.

De gemeente legt zelf geen glasvezelnetwerken aan. De aanleg wordt gedaan door of in opdracht van commerciële telecombedrijven.

Telecombedrijven zijn zelfstandige partijen die werken met hun eigen aannemers. Er is wel contact met de gemeente en de gemeente ziet toe op de werkwijze in de openbare ruimte omdat we willen dat dat veilig gebeurt en met niet te veel hinder voor de omgeving.

Nee dat mag niet. Glasvezelnetwerken worden vaak onder grond van de gemeente gelegd, zoals onder een weg, stoep of berm. De gemeente moet de aanleg volgens de Telecommunicatiewet toestaan (gedogen), maar mag wel (regie)aanwijzingen geven om overlast en onveilige (verkeer)situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Telecomaanbieders bepalen zelf of zij het rendabel vinden om woningen op glasvezel aan te sluiten. Het is veel makkelijker en goedkoper om woningen aan te sluiten die dicht bij elkaar staan dan woningen die op grote afstand van elkaar staan.

U bent niet verplicht om gebruik te maken van een aanbieding als u dat niet wilt. We weten dat daarover niet altijd duidelijk door aanbieders wordt gecommuniceerd.

Mogelijk hebt u een bestaande aansluiting die u nog wilt blijven gebruiken. Sommige aanbieders brengen op enig moment een glasvezelkabel vanaf de straat tot in de woning/meterkast zonder dat u daarvoor een abonnement nodig hebt.

Andere aanbieders beperken zich in eerste instantie ertoe om aan te leggen tot in de straat en sluiten pas aan in de woning nadat er een abonnement is afgesloten.

Afhankelijk van het aantal woningen kan de aanleg tussen de zes en twaalf maanden duren. De gemeente neemt in haar vergunning altijd op dat de voordeur van woningen bereikbaar moeten blijven tijdens de uitvoering en dat er per dag maximaal 300 meter sleuf gegraven mag worden.

Dit is een veelgehoorde vraag die we goed begrijpen. Hoe mooi zou het zijn als dat kon, maar in de praktijk werkt het vaak niet. Dat komt doordat de bedrijven elk met eigen technieken en eigen aannemers werken in een eigen tempo. Het kost de bedrijven bijvoorbeeld extra geld als ze op elkaar moeten wachten. Ook wil een aannemer graag zelf de regie houden om veilig te kunnen werken.

Er kan tijdelijk overlast ontstaan voor de omgeving, wanneer er sleuven voor de kabels gegraven worden. Omdat de glasvezelbedrijven niet altijd samen kunnen werken wordt een sleuf vaak nog een keer gegraven door een volgende aannemer. We begrijpen dat dat vervelend is en daarom kijkt de gemeente samen met de aannemers naar de planningen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.