Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Groenbeleid

Bomen kappen

Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

U kunt onder bepaalde voorwaarden een stuk gemeentegrond kopen. Huren of tijdelijk in gebruik nemen is soms ook mogelijk. Dien hiervoor schriftelijk een aanvraag in bij de gemeente.

Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Onderhoud openbaar groen

Heeft u klachten over onkruid op straat of op de stoep? Of wilt u meer weten over onderhoud aan het openbaar groen? Neem contact op met de gemeente.