Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Kamperen in het wild

Wilt u kamperen in de natuur? U heeft hiervoor toestemming van de gemeente nodig.

Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Daarbuiten kamperen heet ook wel wildkamperen. Wildkamperen mag niet zonder toestemming. Dit is om planten en dieren in bossen te beschermen.

Er zijn verschillende soorten kampeermogelijkheden:

 • kamperen op een camping
 • kamperen bij de boer
 • groeps- en natuurkamperen (bijvoorbeeld door scouting)
 • naturistencamping

Zo vraagt u toestemming voor wildkamperen:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waarom u de vergunning aanvraagt
  • wanneer u wilt wildkamperen
  • hoe laat u wilt wildkamperen
  • waar u wilt wildkamperen
  • wat de naam van de verantwoordelijke (organisatie) is

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.