Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Plantsoenen betreden

U mag in parken, plantsoenen of groenstroken niet buiten de wandelpaden lopen of zitten. Hiervoor vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

Het is verboden in parken, plantsoenen of groenstroken buiten de wandelpaden te lopen of zitten. U kunt hiervoor ontheffing aanvragen. Het is afhankelijk van de reden van het verzoek of u een ontheffing krijgt. Bij speciale gelegenheden en festiviteiten, zoals Koningsdag of op 5 mei, verleent de gemeente een ontheffing.

De gemeente kan ook plaatsen aanwijzen waar het verboden is alcohol te drinken.

Zo vraagt u een ontheffing voor het betreden van plantsoenen aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een ontheffing nodig heeft. U kunt de ontheffing meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • Geef de volgende zaken door:
  • welk plantsoen u in wilt
  • waarom u dat plantsoen in wilt
  • wanneer en hoe laat u het plantsoen in wilt