Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Versterking brug A7 over het Noordhollandsch Kanaal

In april 2024 begint Rijkswaterstaat met werkzaamheden aan de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. De steunpunten van de brug zijn niet sterk genoeg voor zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden geldt in de eerste fase een extra gewichtsbeperking van 25 ton. Na de versterking van de brug kan al het (transport)verkeer weer vlot en veilig over de brug.

De werkzaamheden starten met een aantal nachtafsluitingen van de A7. Dit doet Rijkswaterstaat om de tijdelijke wegindeling op te kunnen bouwen. Na de opbouw gaan de werkzaamheden echt beginnen. De werkzaamheden zijn 1 september 2024 gereed. 

Bezoek minister Harbers

Op 28 februari was wethouder Rolf van Wanrooij samen met andere wethouders in gesprek met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over het project onderhoud viaduct Neckerbrug A7.

Rond dit project wordt veel overlast verwacht, omdat het verkeer slechts op 2 x 2 versmalde rijbanen van de A7 gebruik kan maken. Voor de Wijdewormer, Neck en Jisp heeft gemeente Wormerland daarom een inrijverbod in de spits ingesteld. Bewoners en bedrijven krijgen een ontheffing. Tijdens het gesprek spraken de minister en wethouders over het project en wat de gevolgen zijn. Minister Harbers is ook bezorgd over de verwachte overlast. Dankzij zijn inzet is de duur van het project verkort. Het onderhoud vindt nu plaats tussen april en september. Gemeente Wormerland zal zich in blijven zetten om de overlast voor onze regio zo beperkt mogelijk te houden.

Wat gaat u van de werkzaamheden merken? 

De machines en werkzaamheden brengen hinder met zich mee. Hierbij kunt u denken aan draaiende kraanmotoren en de freesmachine om het asfalt te verwijderen, het geluid van een boor- en slijp- en hakwerkzaamheden zal zeker waarneembaar zijn. Wij doen ons best om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Helaas is niet alle hinder te vermijden. Hiervoor vragen wij uw begrip. 

Naast de werkzaamheden aan de brug zelf moet u rekening houden met extra drukte op de wegen op en rond de brug. We adviseren daarom om tussen april en september zoveel als mogelijk thuis te werken, met het openbaar vervoer of de fiets te gaan of, als u toch de auto neemt, samen te reizen. 

Voor bedrijven rondom de brug geldt: bereid u voor. Plan uw ritten bijvoorbeeld zo veel mogelijk buiten de spits. Informeer klanten en leveranciers op tijd over de werkzaamheden en hinder. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op: www.rijkswaterstaat.nl/a7-versterking-brug. U kunt zich via deze website aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u automatisch op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van het project. 

Heeft u vragen, stuur dan een mail naar bruga7purmerend@rws.nl,  bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) of neem contact op via social media (X/Facebook/Instagram @Rijkswaterstaat).

* Inwoners en ondernemers van Wijdewormer, Purmerend, Beemster, Zuidoost Beemster, Waterland en Edam-Volendam hebben een informatiebrief ontvangen.

Toegangswegen Wijdewormer gesloten tijdens spits

Om overlast van sluipverkeer en verkeersonveilige situaties te voorkomen, worden de toegangswegen naar de Wijdewormer afgesloten tijdens de ochtend- en avondspits (Geslotenverklaringen). Dit is een afsluiting voor zowel motoren als (vracht)auto’s. Alleen inwoners en bedrijven van de Wijdewormer en Jisp ontvangen een ontheffing van deze geslotenverklaringen.

Tijdelijk geslotenverklaring afbeelding

 

Tijdelijke geslotenverklaring afbeelding avondspits

 

Tijdelijk geslotenverklaring avondspits 15.30 - 19.00 ma-vr

Opbouw verkeerssituatie

Afbeelding nieuwe verkeerssituatie op de brug van de A7

Vanaf donderdagavond 4 april t/m zondag 7 april bouwt Savera de nieuwe verkeerssituatie op de brug van de A7 op, zodat ze op maandag 8 april kunnen starten met de werkzaamheden. De opbouw van de nieuwe verkeerssituatie ziet er in tijd en werkzaamheden als volgt uit:

Donderdag 4 april 21:00 op vrijdag 5 april 5:00

Toerit 4 Purmerend–Zuid (richting Hoorn) en afrit 5 Purmerend Centrum (komende uit Zaandam) worden afgesloten. 

Op de A7 richting Hoorn is één rijstrook beschikbaar in verband met het uitzetten van belijning. Vanaf dit moment blijven op de A7 richting Hoorn toerit 4 (Purmerend-Zuid) en afrit 5 (Purmerend) afgesloten tot het einde van de werkzaamheden.

Vrijdag 5 april 21:00 op zaterdag 6 april 09:00

De A7 richting Hoorn wordt in de nacht afgesloten ter hoogte van aansluiting 4 (Purmerend-Zuid). Het verkeer wordt omgeleid. Vanaf aansluiting 4 (Purmerend-Zuid) is de A7 weer beschikbaar. 

Op de A7 richting Zaandam is één doorgaande rijstrook minder beschikbaar. Na deze nacht rijdt het verkeer op de A7 richting Hoorn over de nieuwe verkeerssituatie. Op de A7 richting Zaandam blijft na deze nachtwerkzaamheden de huidige situatie gehandhaafd. 

Zaterdag 6 april 20:00 op zondag 7 april 10:00

De A7 richting Zaandam wordt in deze periode afgesloten. De A7 is dicht vanaf aansluiting 6 (Purmerend-Noord). Ter hoogte van aansluiting 4 (Purmerend-Zuid) is de A7 weer beschikbaar. Het verkeer wordt omgeleid. Na deze nacht rijdt het verkeer in beide richtingen volgens de nieuwe verkeerssituatie.

Zondag 7 april 20:00 op maandag 8 april 04:30

De A7 richting Zaandam wordt in deze periode afgesloten. De A7 is dicht vanaf aansluiting 6 (Purmerend-Noord). Ter hoogte van aansluiting 4 (Purmerend-Zuid) is de A7 weer beschikbaar. Het verkeer wordt omgeleid. In de richting van Hoorn is één rijstrook minder beschikbaar. Dit, voor het afronden van de werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe verkeerssituatie.