Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Recreatie en Toerisme

De Nota Recreatie & Toerisme 2020-2028 is op 26 mei 2020 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Met trots presenteert de gemeente Wormerland hun visie en ambities voor recreatie en toerisme.

Reuring met respect voor inwoners, cultuur en natuur

Momenteel is de bekendheid over de recreatieve mogelijkheden in Wormerland beperkt. De beschikbaarheid van water, bijzonder landschap en een rijke cultuurhistorie maakt Wormerland aantrekkelijk om te ontdekken. Met het opstellen van een nota over recreatie en toerisme wil gemeente Wormerland visie en richting geven aan de ambities om jaarlijks meer bezoekers te ontvangen die langer verblijven en regelmatig terugkeren.
Hierbij wordt de balans goed bewaakt tussen de leefbaarheid voor inwoners en de levendigheid en economische kansen die bezoekers meebrengen. We willen reuring brengen, met respect voor inwoners, cultuur en natuur. In verschillende participatiebijeenkomsten zijn inwoners, ondernemers, natuur-, culturele- en maatschappelijke organisaties betrokken. Hun actieve inbreng is verwerkt in de koers en de ontwikkelrichtingen. 

Kernwaarden

Wormerland is de groene parel binnen de stedelijke omgeving van de Metropoolregio Amsterdam. Wormerland is trots op haar ligging aan de Zaan, de rijke historie met verhalen over beschuitbakkers, walvisvaarders en industriecultuur en het vele groen en water. De dorpen Wormer, Jisp, Wijdewormer/Neck, Oostknollendam en Spijkerboor hebben een eigen bijzondere geschiedenis dat geïntegreerd uitgedragen zal worden in de identiteit van Wormerland. Deze identiteit wordt verder ontwikkeld en versterkt, daarbij staan de kernwaarden centraal:

  • De Zaan en de Zaanoever
  • Het diverse landschap
  • Het cultuurhistorisch erfgoed

Doelgroepen en Ontwikkelpijlers

Wormerland richt zich met haar recreatieve en toeristische ambities op de inwoners uit de regio Zaanstreek-Waterland, de vaartoerist, de kwaliteitsbezoeker en de individueel reizende bezoeker die tijd willen maken om het landschap en cultuurgeschiedenis te ontdekken. Extra aandacht zal besteed worden aan fietsen, varen en wandelen. Het huidige aanbod voor recreatie en toerisme is nog beperkt. Daarom zullen de komende jaren plannen uitgewerkt en geïmplementeerd over drie ontwikkelpijlers:

  • Beleef het landschap Wormerland;
  • Geniet op het water van de Zaan en het Wormer- en Jisperveld;
  • Ontdek de Zaanoever, bruisend en levendig.

Ontdek het landschap, de verhalen en de parels

Het groene decor wordt opengesteld om fietsend, wandelend of varend te ontdekken en te ervaren. Het biedt rust in de hectische 24-uurs maatschappij. De Zaanoever wordt ontwikkeld tot een bruisend gebied met een mix van horeca, cultuur, foodbeleving, educatie en creatieve industrie. De dorpen blijven landelijk en vitaal. Nieuwe ontwikkelingen worden overal in de regio Zaanstreek-Waterland aangepakt om meer werkgelegenheid te bieden en economische initiatieven aan te moedigen.

YouTube - sfeerbeelden Wormerland

YouTube - Ode aan de weidemolen

Vaarroutenetwerk Wormer- en Jisperveld

Samenwerken met de regio Zaanstreek-Waterland

Samen met recreatieve en toeristische aanbieders wordt invulling gegeven aan de uitwerking van de plannen om bezoekers te trekken en terug te laten komen naar Wormerland. Gemeente Wormerland werkt samen met Stichting MarketingZaanstreek (SMZ) en gaat zo een bijdrage leveren aan de toeristische marketing en promotie van de gemeente en de streek. Op die manier heeft gemeente Wormerland de touwtjes in eigen handen en voert zo zelf de regie over de marketingstrategie: voor wie willen we wat aanbieden en op welke wijze. Op de website www.zaans.nl vind u informatie omtrent recreatie en toerisme in en om Wormerland.

Website: Zaans.nl - Wormerland

Vervolgtraject

De Nota Recreatie & Toerisme Wormerland 2020-2028 geeft de koers aan voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme. De nota is integraal onderdeel van de omgevingsvisie Wormerland.
De vergezichten en ontwikkelpijlers uit de nota zijn uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en de daarmee gemoeide budgetten. Deze is op 8 februari 2023 door de raad vastgesteld. 

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt jaarlijks geïndexeerd met de tarievennota. Het tarief van de toeristenbelasting 2024 is € 1,95 per persoon per nacht.

Legesverordening en tarieven