Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Verkeer en vervoer

Gemeente Wormerland investeert in wegen en bereikbaarheid, zodat inwoners vlot en veilig kunnen reizen. Veel inwoners gebruiken eigen vervoer zoals de auto, motor of de (brom)fiets.

Hoe is het openbaar busvervoer geregeld in Wormerland?

Vervoerregio Amsterdam regelt het openbaar busvervoer in Zaanstreek-Waterland, in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. De vervoerregio bepaalt onder andere welke vervoerder (bijvoorbeeld Connexxion) het vervoer verzorgt in een gebied. Dit staat in een concessie.

Aan welke eisen moet een vervoerbedrijf voldoen?

Hoe vaak moet de bus rijden? Hoe zit het met de lijnverbindingen en het comfort van het vervoer? Wat is de afstand naar een halte en hoe zit het met duurzaamheid? Al dit soort vragen en de antwoorden erop, zijn vastgelegd in het Programma van Eisen (PvA) dat de Vervoerregio Amsterdam opstelt. Het programma van eisen omschrijft waaraan een vervoerder moet voldoen. Het programma van Eisen kunt u vinden op de website van de Vervoerregio.

De eisen zijn tot stand gekomen in samenwerking met inwoners (burgerparticipatie en -consultaties) en op basis van gegevens uit de OV-klantenbarometer.

Website - nieuwsbericht busvervoer Wormerland